Fujifilm FNX500

Biochemický analyzátor NX500 vyšetrí 26 parametrov za minimálny čas.
Obsluha analyzátora v jednoduchých 3 krokoch na farebnom dotykovom displeji.
Možnosť vyšetriť viacero pacientov naraz.
Záručná doba 5 rokov.

Obsluha v jednoduchých 3 krokoch

nx500_pracovny_postup

Základmé parametre

 • Merateľné parametre: 26
 • Enzýmy: ALP, v-AMYL, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, v-LIP, LDH
 • Všeobecná chémia: ALB, BUN, CA, CRE, GLU, IP, MG, NH3, TBIL, TCHO, TCO2, TG, TP,UA
 • Imunológia: CRP
 • Elektrolyty: NA, K, CL
 • Rýchlosť merania: 12 parametrov za necelých 9 minút
 • Vyšetrenie pacienta: Naraz možno vyšetriť až 20 parametrov jednému pacientovi

 Referenčné pracoviská

 • MVDr. Marek Swan – Veterinárna klinika Wellvet
 • MVDr. Róbert Maňko – Veterinárna klinika BBVET
 • MVDr. Radoslav Hanák – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Jozef Fico – Sibra centrum – centrum veterinárnej medicíny
 • MVDr. Pavol Jurčo – Veterinárna klinika Tatryvet
 • MVDr. Róbert Pánko – Veterinárna poliklinika Nové Zámky
 • MVDr. Ľubomír Nehaj
 • MVDr. Ľudmila Berešíková – Veterinárna ambulancia BH Vet
 • MVDr. Aleksandar Panev – Veterinárna klinika Panev Vet
 • MVDr. Eduard Brelloš – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Vojtech Korpás – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Martin Gális – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Ján Pancák – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Peter Vizváry – veterinárna ambulancia
 • MVDr. Martin Šmiček – Veterinárna klinika Liptovský Mikuláš
 • MVDr. Michal Babinský – Veterinárna ambulancia UNI-VET

Marek Emrichsales manager

Telefón: +421 907 749 579, Email: marek.emrich@em-medical.sk