EPOC

EPOC je prenosný POCT analyzátor s meracou technológiou založenou na čipovom systéme. Meracia/čipová karta obsahuje kalibračné informácie a potrebné meracie biosenzory. Analyzátor nevyžaduje od užívateľa žiadnu údržbu alebo kalibráciu. Analyzátor možno používať v teréne (batériový režim), voliteľne možno prikúpiť automobilovú nabíjačku pre operatívne dobíjanie vstavanej batérie.

em-medical-epoc-analyzator

EPOC meria následujúce parametre

  • pH, pC02, p02, Na+, K+, Cl-, iCa2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, urea

EPOC kalkuluje tieto parametre

  • HC03(hydrogenuhličitan),
  • TC02(celkový oxid uhličitý),
  • BEecf(base excess-extra celulárne tekutiny),
  • BEw (base excess krvi) cS02(saturácia kyslíkom)
  • Hb (hemoglobín).

Analyzátor pracuje na platforme Windows Mobile 5, má zabudované „wi-fi“ a bluetooth jednotku umožňujúce bezdrôtový prenos nameraných dát do počítača a/alebo vytlačiť na tlačiarni. Analyzátor možno používať kdekoľvek a kedykoľvek, po zapnutí je okamžite pripravený k meraniu. Všetky parametre sú zmerané behom 35 sekúnd. Výsledok sa automaticky ukladá do pamäti, s možnosťou vytlačenia na tlačiarni. Analyzátor umožňuje uložiť až 2000 výsledkov. Meracie čipové karty sa skladujú pri izbovej teplote.

 Referenčné pracoviská

  • pripravujeme

Marek Emrichsales manager

Telefón: +421 907 749 579, Email: info@em-medical.sk