EXIGO EOS

XIGO EOS je osvedčený analyzátor, ktorý meria 19 parametrov krvného obrazu vrátane 4-populačného diferenciálneho rozpočtu WBC (lymfocyty, monocyty, eosinofily, neutrofily) a poskytuje excelentnú presnosť. Analyzátor pracuje na základe elektronického impedančného princípu. Prístroj je vyrobený vo Švédsku a záručná doba je 5 rokov.

em-medical-hematologicky-analizator_em_medical-2

Základmé parametre

 • Merateľné parametre: 19
 • Parametre: (RBC, RDWa, RDW %, PLT, MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC WBC + 4 populačný diferenciálny rozpočet LYMa, LYM %, MONa, MON %, NEUTa, NEUT %, EOSa, EOS %)
 • Rýchlosť merania:
  – krv zo skúmavky (90ul) do 3 minút
  – krv z kapilárie (20ul) do 45 sekúnd
 • Súčasťou analyzátora je patentovo chránený špeciálny mikrokapilárny adaptér tzv. “MPA”.
 • Stačí kvapka zvieracej krvi (20ul) a analyzátor z uvedeného objemu zmeria krvný obraz.
 • Nie je nutné používať odberovú skúmavku.

Súčasťou analyzátora je patentovo chránený špeciálny mikrokapilárny adaptér tzv. “MPA”. Stačí kvapka zvieracej krvi (20 mikrolitrov) a analyzátor z uvedeného objemu zmeria krvný obraz. Nie je nutné používať odberovú skúmavku. Výsledok sa zobrazí vrátane histogramov na farebnom LCD displeji alebo môže byť vytlačený na tlačiarni. Systémový software porovná namerané hodnoty krvného obrazu s referenčnými rozsahmi, ktoré graficky označí ako normálne, nízke alebo vysoké. Analyzátor je naviac vybavený inteligentným tlačítkom i-pad. Stlačením tlačítka sa zobrazí informácia o vzorke s upozornením na prípadné  patologické  hodnoty  krvných buniek ( napr. anémia, polycytémia, leukopénia, leukocytóza a pod.) V prípade, že niektorý parameter krvného  obrazu sa nachádza mimo  referenčný rozsah, i-pad informuje obsluhu o ďalšom vyšetrovacom postupe.

exigo_eos_pracovny_postup

 Referenčné pracoviská

 • Laboklin – klinické laboratórium
 • Synlab – laboratórna diagnostika
 • MVDr. Radoslav Hanák
 • MVDr. Jozef Fico – Sibra centrum
 • MVDr. Ľubomír Nehaj
 • MVDr. Ľudmila Berešíková – BH Vet
 • MVDr. Vojtech Korpás
 • MVDr. Martin Gális
 • MVDr. Vladislav Juško
 • a ďalší …

Marek Emrichsales manager

Telefón: +421 907 749 579, Email: marek.emrich@em-medical.sk