Infúzna pumpa ManoPump IV1 - EM Medical

Em Medical produkty

Infúzna pumpa ManoPump IV1

Infúzna terapia je vo veterinárnej medicíne esenciálnou súčasťou preventívnych a liečebných úkonov, preto sa jej automatizácia pomocou infúznych zariadení stala významnou. Infúzne pumpy sú medicínske zariadenia, ktoré dokážu prácu s pacientom zjednodušiť pri zachovaní všetkých predpokladov správnej infúznej terapie.
Infúzna pumpa ManoPump IV1 je spoľahlivé zariadenie, kompatibilné s väčšinou súčasne dostupných intravenóznych setov, vrátane setov pre podávanie transfúzie, ktoré je určené do veterinárnej praxe. Má ergonomický tvar, dva zdroje energie (batéria a sieťové napájanie) a kvalitné parametre, ktoré ju robia praktickým pomocníkom najmä pri intenzívnej starostlivosti o dehydratovaného pacienta.
ManoPump iV1 poskytuje dve možnosti ukotvenia: na hospitalizačný box/na infúzny stojan.

Popis

Popis

Použitie ManoPump IV1:

Intenzívna medicína:

Kontinuálna infúzia je nevyhnutnou súčasťou manažmentu dehydrovaného pacienta. Celkový čas infúzie je závislý od objemu infúzie, ktorý je potrebné pacientovi dodať a od rýchlosti toku infúzie. Rýchlosť toku zohľadňuje najmä hmotnosť pacienta a aktuálny zdravotný stav.

 1. Výpočet počiatočného deficitu:
  Počiatočný deficit (litre) = Hmotnosť v kg x % dehydratácie / 100
  Príklad: Mačka 3kg, dehydratácia 15% -> Q = 3 x 0.15 = 0.45 l (450 ml)
 2. Udržiavacia dávka:
  – Veľké psy = 60 ml/kg/24h
  – Stredné psy = 50 ml/kg/24h
  – Malé psy a mačky = 40 ml/kg/24

Chirurgia:

Správne používanie infúzie u anestetizovaného pacienta vedie k rýchlejšiemu a pokojnejšiemu preberaniu pacienta. Znižuje riziko hypovolémie a tiež riziko zlyhávania obličiek.
Všeobecné odporúčania pre nastavenie infúzie počas operácie:

Malé straty krvi: 10ml/kg/h
Normálne straty krvi: 15ml/kg/
Veľké straty krvi: 20ml/kg/h
Post- operačne sa odporúča ponechať infúziu zapojenú až do prebratia pacienta, resp. podľa zhodnotenia zdravotného stavu.

*Uvádzané hodnoty a výpočty sú všeobecné a slúžia najmä na približnú orientáciu pre nastavenie parametrov infúzie. V praxi by mali byť všetky parametre infúzie nastavené na základe zhodnotenia individuálneho zdravotného stavu daného pacienta.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

MANOPUMP IV1 TECHNICKÉ DATA:

 Akumulovaný objem od 0.1 do 9999 ml
 Dotyková obrazovka: 4.3'' (10.75 cm)
 Zostávajúci čas do konca infúzie
 Tok od 0.1 do 2000 ml/h
 Režimy :
 Tok a objem
 Celkový čas a objem
 Celkový čas a tok
 „Hmotnosť pacienta“
 Obľúbené/Uložené režimy
 „Micro“
 Presnosť: +/- 5%
 Detekcia vzduchovej bublinky: 20, 50, 100, 200, 400, 800 µl
 Tlaková prekážka: 5 úrovní (50, 150, 300, 600, 900 mmHg)
 Rýchle nastavenia: posledných 20 nastavení
 Ochrana: IP44
 Rozmery a hmotnosť: 13x9x14 cm; 1.45 kg
 Výdrž batérie: 10h pri toku 25 ml/h
 Výkon: 100-240V, 50-60 Hz
 Bezpečnostné alarmy
 Systém samo- diagnostiky
 Ukotvenie na hospitalizačný box/klietku a ukotvenie na infúzny stojan