Monitor vitálnych funkcií Vetspecs PM100 - EM Medical

Em Medical produkty

Monitor vitálnych funkcií Vetspecs PM100

Veterinárny monitor vitálnych funkcií, špeciálne navrhnutý pre monitoring u spoločenských zvierat (najmä psov a mačiek) počas anestézie. Zameriava sa na vysokú úroveň EKG monitoringu a meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou. Ide o kvalitné zariadenie kompaktných rozmerov. Prístroj meria pomocou špeciálnych veterinárnych sond a senzorov parciálny tlak CO2 (kapnografia) a dychovú frekvenciu, saturáciu kyslíkom (pulzná oxymetria, SpO2), EKG monitoring, srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu a krvný tlak. Má veľký farebný LCD displej a monitorované záznamy prístroj automaticky zobrazuje a ukladá na USB disk. Je ideálnym doplnením inhalačných anesteziologických prístrojov na veterinárnych pracoviskách.

Popis

Popis

Monitor vitálnych funkcií Vetspecs PM100

Monitor Vetspecs PM100 bol okrem sledovania vitálnych funkcií špeciálne navrhnutý na monitoring EKG a krvného tlaku u spoločenských zvierat (najmä psov a mačiek) počas anestézie. Zaznamenávanie životných funkcií u zvierat je oveľa zložitejší proces ako u humánnych pacientov, a to najmä kvôli ich telesnej veľkosti a pohyblivosti počas skríningu. Tento prístroj meria pomocou špeciálnych veterinárnych sond a senzorov parciálny tlak CO2 (kapnografia Sidestream alebo Mainstream) a dychovú frekvenciu, saturáciu kyslíkom (pulzná oxymetria, SpO2), EKG monitoring, srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu a krvný tlak. Veľký farebný LCD displej zobrazuje jednotlivé merania prehľadne a presne. Monitorované záznamy prístroj automaticky ukladá na USB disk. Je ideálnym doplnením inhalačných anestéziologických prístrojov na veterinárnych pracoviskách.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

Špeciálny veterinárny monitor vitálnych funkcií, ktorý sa zameriava na vysokú úroveň EKG monitoringu a meranie krvného tlaku neinvazívnou metódou, kvalitné zariadenie kompaktných rozmerov
– Zariadenie vykonáva:
– monitoring pľúcnej ventilácie pomocou digitálnej kapnografie s technológiou MicroFlowTM Sidestream
– parciálny tlak CO2 – EtCO2, FiCO2, CO2 krivka s prietokom CO2 50ml/min, rozmedzie EtCO2: 0 – 100 mmHg / 0 – 100%, meranie zo vzduchu prudiaceho v kapnografickom module, pomocou kapnografickej sondy)
– vizuálny a zvukový monitoring dychu – meranie dychovej frekvencie (rozmedzie: 0 – 150 dychov/min), vizuálny a zvukový apnoe alarm
– monitoring saturácie kyslíkom SpO2 (pulzná oxymetria, 2 vysoko citlivé SpO2 senzory – jazykový a končatinový, pokryté pigmentovanou hustou tkaninou, rozmedzie SpO2: 0 – 100%)
– EKG monitoring – pomocou multi-parametrovej ezofageálnej sondy alebo klasických EKG svoriek, monitorovaný 1 zvod, rýchlosť krivky: 25, 50 a 100 mm/s
– monitoring srdcovej frekvencie (pulz) – pomocou ezofageálnej sondy, rozmedzie: 15 – 400 bpm
– monitoring telesnej teploty – pomocou ezofageálnej sondy, rozmedzie: 29°C (85°F) – 46°C (115°F)
– monitoring cirkulácie pomocou merania krvného tlaku neinvazívnou metódou (objemová pretyzmografická metóda s použitím inflamačných manžiet, na zaznamenanie arteriálneho prietoku krvi a tlakového senzorového pásu na meranie arteriálnej pulzácie, rozmedzie: 20 – 280 mmHG)
– Súčasťou sú kapnografický Sidestream modul so senzorom, 2 vysoko citlivé oxymetrické senzory na meranie SpO2 (jazykový, končatinový)
– Súčasťou sú 2 multi-parametrové ezofageálne sondy v rôznych veľkostiach – špeciálne pre psy a mačky, jedná sonda monitoruje naraz až 3 parametre: EKG, srdcovú frekvenciu a telesnú teplotu
– Súčasťou je 6 inflamačných manžiet rôznych veľkostí na meranie krvného tlaku a jeden tlakový senzorový pás na arteriálnu pulzáciu pre psy a mačky
– 10,5-palcový farebný LCD displej
– Ukladanie záznamov priamo na USB disk
– Možnosť prezerania záznamov priamo v PC alebo ich tlače
– Voliteľné príslušenstvo:
o EKG pomocou 6 zvodov (automaticky sa zariadenie prepína do módu zobrazenia štyroch EKG kriviek na displeji – vysoká úroveň EKG monitoringu)
o verzia monitoru s Mainstream kapnografiou – voliteľný Mainstream senzor alebo bezdrôtový Capno-M Bluetooth modul (prepojiteľný cez Bluetooth rozhranie na monitor, pre kontinuálne priame meranie vo vnútri dýchacích ciest, sledovanie ventilácie zvieraťa počas anestézie)
o ezofageálna sonda pre exoty
o kombo rektálnej sondy na meranie teploty a EKG končatinového senzoru (využitie v stomatológii)
– Rozmery: 28 cm x 20 cm x 5 cm
– Hmotnosť: 1,2 kg
– Energetický príkon: 220 V / 50 Hz
– Záručná doba: 1 rok

Video

Na stiahnutie
Kontaktujte nás