Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX500V IC - EM Medical

Em Medical produkty

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX500V IC

Vysoko presný a spoľahlivý plnoautomatický biochemický analyzátor krvi od výrobcu FujiFilm, určený do veterinárnej praxe. Prístroj na testovanie využíva suchú chémiu a jeho veľkou devízou je zabudovaná centrifúga, ktorá umožňuje vyšetriť priamo vzorku plnej krvi zvieraťa, a tiež možnosť stanoviť každý parameter individuálne.

Popis

Popis

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX500V IC

je vysoko presný a spoľahlivý plnoautomatický analyzátor krvi od výrobcu FujiFilm, určený do veterinárnej praxe. Prístroj na testovanie využíva suchú chémiu a jeho použitím je možné získať profesionálny výsledok len po pár jednoduchých krokoch. Veľkou devízou NX500ic je zabudovaná centrifúga, ktorá umožňuje vyšetriť priamo vzorku plnej krvi zvieraťa, a tiež možnosť stanoviť každý parameter individuálne. Analyzátor je rýchly a jednoducho ovládateľný vďaka prehľadnému dotykovému LCD displeju. Stal sa veľmi často používanou súčasťou veterinárnych pracovísk a laboratórií po celom svete, ale už aj u nás na Slovensku. Prístroj vyšetrí 26 merateľných + 5 kalkulovaných parametrov a 5 merateľných panelov parametrov: Comprehensive, Pre-surgical, Liver, Kidney, Plus.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– 26 merateľných parametrov, + 5 kalkulovaných parametrov (tabuľka č. 1)
– 5 merateľných panelov parametrov: Comprehensive, Pre-surgical, Liver, Kidney, Plus
– Detekcia pomocou kolorimetrickej (enzýmy + všeobecná chémia) a potenciometrickej (elektrolyty) reakcie – kolorimetrické a elektrolytové parametre (Na, K, Cl) je možné merať súčasne
– Možnosť stanovenia špeciálnych parametrov – vcCRP (psí C-reaktívny proteín) na zistenie zápalového procesu a vLIP (pankreatická lipáza) na prvotný skríning pankreatitídy
– Možnosť automatického vyšetrenia až 20 parametrov (maximálna kapacita reagenčných kazetiek v jednom držiaku) po jednom spustení analýzy
– Možnosť súbežného vyšetrenia až dvoch pacientov v priebehu 12 minút – nie je nutné čakať na ukončenie vyšetrovacieho cyklu jedného pacienta
– Zabudovaná centrifúga – zabezpečí predanalytickú prípravu vzorky plnej krvi, vzorka sa aplikuje do špeciálnych centrifugačných skúmaviek IC CUPS
– Možnosť vyšetriť mikro-objemovú vzorku – už 10 µl krvi je vzorka vhodná na jedno vyšetrenie (CRP: 5 µl/vyšetrenie, ISE elektrolyty: 50 µl/vyšetrenie), ak má vzorka menší objem ako 10 µl, vyšetrenie sa môže vykonať pomocou manuálneho pipetovania
– Intuitívne a jednoduché ovládanie pomocou operačného LCD dotykového displeja (súčasťou je prehľadný Pomocník s detailným popisom obsluhy prístroja)
– Jednoduchá obsluha len v troch krokoch – 1. vložiť reagenčné kazetky a pipetové špičky, 2. vložiť vzorku krvi, 3. stlačiť tlačidlo START na displeji
– Automatické riedenie vzorky – jediný nutný krok je nastaviť pomer riedenia
– Vysoká presnosť diagnostiky – analyzátor vo svojich výsledkoch vykazuje vysoký stupeň presnosti merania, a to vďaka špeciálnej filtračnej vrstve, ktorá spoľahlivo odseparuje zo vzorky všetky nežiadúce elementy, ovplyvňujúce kvalitu vzorky
– Jednoduchá identifikácia reagencií pomocou načítania QC karty (QR kód)
– Výsledok vyšetrenia zobrazený ihneď po ukončení analýzy na displeji (rôzna forma zobrazenia, porovnanie výsledku s referenčným rozmedzím), výsledok môže byť vytlačený alebo importovaný pomocou určeného software-u importovaný do ďalších formátov
– Vlastná tlačiareň – výsledok vyšetrenia môže byť ihneď vytlačený priamo na prístroji
– Žiadna nutná kalibrácia prístroja – variabilitu a informácie o jednotlivých reagenciách si prístroj zaznamenáva len pomocou jednoduchého prečítania QC karty
– Redukcia biohazardu – použité reagenčné kazetky a pipetové špičky automaticky padajú do odpadového boxu (redukovaný kontakt so vzorkou krvi)
– Ekologický prístup – je možné vyšetriť aj celý panel parametrov – celé balenie parametrových kazetiek naraz bez rozbaľovania každej kazetky zvlášť (zvýšenie efektivity práce a redukcia množstva odpadu)
– Záručná doba až 5 rokov

Tabuľka parametrov

Prehľad merateľných parametrov na biochemickom analyzátore FDC NX600V IC

 

Klasifikácia

Parameter Čas merania (min)
Značka Názov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochemické vyšetrenie

 

 

 

 

 

 

 

Enzýmy

ALP alkalická fosfatáza 4
v-AMYL amyláza 3
CPK kreatín fosfokináza 4
GGT gamma-glutamyl transpeptidáza 5
GOT/AST aspartát trasferáza 4
GPT/ALT alanín aminotransferáza 4
v-LIP pankretická lipáza 5
LDH laktát dehydrogenáza 2
 

 

 

 

 

 

Všeobecná chémia

ALB albumín 6
BUN močovina 4
Ca vápnik 4
CRE kreatinín 5
GLU glukóza 6
IP ilorganický fosfor 5
Mg horčík 4,5
NH3 amoniak 2
tBIL celkový bilirubín 6
tCHO celkový cholesterol 6
tCO2 celkový oxid uhličitý 5
TG triglyceridy 4
tP celkový proteín 6
UA močové kyseliny 4
Elektrolyty (na jednej kazetke) Na sodík  

1

K draslík
Cl chlór
Imunologický test vc-CRP C-reaktívny proteín 5
Comprehensive S-panel tP, ALB, ALP, GLU, tBIL, IP, tCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
Pre surgical S-panel tP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN
Liver S-panel ALB, GLU, tBIL, GGT, ALP, GPT/ALT
Kidney S-panel ALB, tP, CRE, IP, BUN, Ca
Plus S-panel v-AMYL, GOT/AST, Mg, Na-K-Cl, TH, v-LIP
 
Kalkulované parametre GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, aniónový gap
Video

Kontaktujte nás

Možno by sa Vám páčilo…