Pulzný oxymeter Burtons PM-60 Vet - EM Medical

Em Medical produkty

Pulzný oxymeter Burtons PM-60 Vet

Pulzný oxymeter Burtons PM-60 je malé, vysoko kvalitné, veterinárne zariadenie s veľmi nízkou hmotnosťou, ktoré slúži na okamžité meranie a monitoring saturácie krvi kyslíkom (SpO2) a pulzu.

Popis

Popis

Pulzný oxymeter Burtons PM-60 Vet

Pulzný oxymeter Burtons PM-60 je malé, vysoko kvalitné, veterinárne zariadenie s veľmi nízkou hmotnosťou, ktoré slúži na okamžité meranie a monitoring saturácie krvi kyslíkom (SpO2) a pulzu. Ide o vreckový model na stanovenie základných vitálnych funkcií v dvoch módoch. Prvý je na okamžité meranie SpO2 a pulzu, ktorý zahŕňa automatickú identifikáciu pacienta pomocou ID, alarm pri prerušení merania, automatický „stand-by“ režim a vypnutie prístroja. Druhý mód je monitorovací, pre kontinuálne, dlho-trvajúce sledovanie daných funkcií u pacienta, pri ktorom je možné zmeniť zobrazenie funkcií do formy kriviek.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– Meria saturáciu krvi kyslíkom SpO2 a pulz v oboch základných módoch – okamžité meranie (max. 4000 údajov, max. 99 pacientov) a kontinuálny monitoring (max. 96 hod)
– Kompaktný dizajn ho robí veľmi ľahkým, ľahko použiteľným
– 2.4"" farebný LCD displej permanentne zobrazuje hodnotu SpO2 aj pulzu v dvoch rôznych zobrazeniach (číselná hodnota, pletysmografická krivka)
– Variabilné nastavenie jasu obrazovky – šetrenie batérie
– Nastaviteľné vizuálne a zvukové alarmy
– Vrátane jazykovej svorky – senzora
– Voliteľná batéria podľa aktuálne používaného módu – lítiová alebo AA alkalická
– Merateľné rozmedzie SpO2: 0~100% ±2% (70~100%)
– Merateľné rozmedzie pulzu: 18~300 bpm (±3 bpm mimo pohybu)(±5 bpm v pohybe)
– Merateľné jednotka: 1 bpm
– Pripojiteľné IR rozhranie pre sledovanie pacienta priamo v PC v reálnom čase
– Potrebný DC zdroj energie: 5 V a 1,2 A

Kontaktujte nás