Tlakomer PetMAP + II - EM Medical

Em Medical produkty

Tlakomer PetMAP + II

Veterinárny oscilometrický tlakomer na meranie tlaku u psov a mačiek. Meria systolický a diastolický tlak, stredný arteriálny tlak, srdcovú frekvenciu a telesnú teplotu pomocou oscilometrickej technológie. V rozšírenej verzii aj parciálny tlak kyslíka. Je vhodný na okamžité meranie krvného tlaku a aj prevádzkový monitoring pacienta. Súčasťou balenia je 7 rozmerov manžiet – od 2,0 – 5,5 cm. K modelu PetMAP +II je pripojiteľný aj voliteľný EKG modul a kapnografický modul (meranie EtCO2), čím sa z neho dá vytvoriť komplexný monitor vitálnych funkcií.

Popis

Popis

PetMAP + II ™ je technologicky vyspelé oscilometrické meracie zariadenie krvného tlaku (KT) zvierat, určené na použitie u pacientov rôznych veľkostí. Je vhodné na okamžité meranie krvného tlaku a aj prevádzkový monitoring pacienta (napr.: skríning hypertenzie). Tlakomer meria krvný tlak pomocou oscilometrie, pričom využíva osvedčenú technológiu PetMAP PPO (PetMAP Proprietary Optimizations), ktorá bola vyvinutá špeciálne na meranie arteriálneho krvného tlaku u psa a mačky. Zariadenie elektronicky vyhodnocuje systolický a diastolický krvný tlak, strednú hodnotu arteriálneho tlaku, srdcový rytmus a telesnú teplotu. Zariadenie tiež v rozšírenej verzii meria saturáciu kyslíkom. Je možné k nemu pripojiť dva typy modulov – EKG modul a kapnografický modul (EtCO2), čím sa z neho dá vytvoriť komplexný monitor vitálnych funkcií.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– kompaktné, vreckové, batériové zariadenie
– technológia PetMAP PPO (petMAP Proprietary Optimizations) – nepretržite využíva analýzu duálnych oscilačných kanálov počas každého merania (kanály s vysokým a nízkym záchytom, oba kanály analyzované súčasne) – spoľahlivosť a vysoká senzitivita merania KT, nevyžaduje si žiadne nastavenia užívateľom, vyhodnotenie oscilometrických hodnôt v reálnom čase
– systém korelácie medzi hodnotami intraarteriálneho krvného tlaku s reálnym KT zvieraťa presne podľa druhu (pes, mačka) – meranie pomocou manžiet rôznych veľkostí (končatiny, chvost)
– vypočítanie a automatické zobrazenie hodnôt NSV (Nominal Session Value) – po každom načítaní počas merania (NSV je oveľa presnejší výpočet hodnoty KT ako jednoduchý aritmetický priemer, je najreprezentatívnejší)
– zariadenie vyhodnocuje v základnej verzii:
– systolický tlak
– diastolický tlak
– MAP (mean arterial pressure) = stredná hodnota arteriálneho tlaku
– srdcový rytmus
– telesnú teplotu (meraná štandardnou ezofageálnou sondou) – súčasťou je ezofageálna sonda na meranie telesnej teploty
– zariadenie vyhodnocuje v rozšírenej verzii za príplatok:
– parciálny tlak O2 = saturácia kyslíkom (meraný pomocou senzora SpO2)
– jednoducho použiteľný dotykový displej „bez menu“
– zobrazenie tlaku v manžete a amplitúdy oscilácie počas merania – používateľ má možnosť vizuálne vyhodnotiť kvalitu každého merania a podľa potreby meranie ukončiť (počas samotného snímania sa vizualizujú všetky rušiace artefakty)
– zobrazenie posledných 10 meraní (graficky aj tabuľkovou formou)
– súčasťou zariadenia je 7 manžiet rôznej veľkosti (priemer od 2,0 cm do 5,5 cm) – správna veľkosť manžety je rozhodujúca pre presné meranie KT, PetMAP ponúka najväčšiu dostupnú veľkosť manžety 13 cm
– SD karta na zaznamenávanie dát o všetkých meraniach (ukladanie 45 posledných meraní)
– 4 zabudované AA NiMH batérie a nástenná nabíjačka
– merateľné rozmedzia parametrov:
– Systolický 40 – 265 mmHg
– Diystolický 25 – 195 mmHg
– MAP 30 – 200 mmHg
– Srdcový rytmus 40 – 240 bpm
– Telesná teplota 29°C – 46°C
– voliteľné 2 doplnkové moduly:
– EKG modul – základný EKG monitoring, zobrazuje EKG krivku + srdcový rytmus (zvod III), systém 3 elektród, voliteľné ezofageálne sondy
– EtCO2 modul (kapnografický) – meria numericky parciálny tlak CO2 (EtCO2, Insp CO2, Rt CO2) a dychová frekvencia podľa CO2
– vrátane dvoch adaptérov (malý a veľký)
– Voliteľné príslušenstvo: dostupné manžety s veľkosťou 6,5 cm, 8,0 cm, 10 cm, 13 cm, rektálna sonda na meranie telesnej teploty, 2 ezofageálne sondy na meranie telesnej teploty a EKG, set troch EKG elektród, 2 neinvazívne senzory SpO2 (transflexné a malé flexibilné senzory), 2 adaptéry dýchacích ciest na meranie EtCO2 (malý a veľký, držiak na stojan alebo stenu, B12obal

Kontaktujte nás