Biochemický analyzátor Fujifilm Dri-Chem NX500

  • Biochemický analyzátor Fujifilm Dri-Chem NX500

Biochemický analyzátor NX500 vyšetrí 26 parametrov za minimálny čas.
Obsluha analyzátora v jednoduchých 3 krokoch na farebnom dotykovom displeji.
Možnosť vyšetriť viacero pacientov naraz.

Záručná doba 5 rokov.

Prospekt na stiahnutie

Obsluha v jednoduchých 3 krokoch

Možnosť zapožičania.

 

ZÁKLADMÉ PARAMETRE

  • Merateľné parametre: 26
  • Enzýmy: ALP, v-AMYL, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, v-LIP, LDH
  • Všeobecná chémia: ALB, BUN, CA, CRE, GLU, IP, MG, NH3, TBIL, TCHO, TCO2, TG, TP,UA
  • Imunológia: CRP
  • Elektrolyty: NA, K, CL
  • Rýchlosť merania: 12 parametrov za necelých 9 minút
  • Vyšetrenie pacienta: Naraz možno vyšetriť až 20 parametrov jednému pacientovi

 

 

 

 

Prípadové štúdie