Hematologický analyzátor EXIGO EOS 4 DIFF

EXIGO EOS je osvedčený analyzátor, ktorý meria 19 parametrov krvného obrazu vrátane 4-populačného diferenciálneho rozpočtu WBC (lymfocyty, monocyty, eosinofily, neutrofily) a poskytuje excelentnú presnosť. Analyzátor pracuje na základe elektronického impedančného princípu.

Prístroj je vyrobený vo Švédsku a záručná doba je 5 rokov. Možnosť zapožičania.

 

ZÁKLADMÉ PARAMETRE

  • Merateľné parametre: 19
  • Parametre: (RBC, RDWa, RDW %, PLT, MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC WBC + 4 populačný diferenciálny rozpočet LYMa, LYM %, MONa, MON %, NEUTa, NEUT %, EOSa, EOS %)
  • Rýchlosť merania:
– krv zo skúmavky (90ul) do 3 minút
– krv z kapilárie (20ul) do 45 sekúnd
  • Súčasťou analyzátora je patentovo chránený špeciálny mikrokapilárny adaptér tzv. “MPA”.
  • Stačí kvapka zvieracej krvi (20ul) a analyzátor z uvedeného objemu zmeria krvný obraz.
  • Nie je nutné používať odberovú skúmavku.
  • Súčasťou analyzátora je patentovo chránený špeciálny mikrokapilárny adaptér tzv. “MPA”. Stačí kvapka zvieracej krvi (20 mikrolitrov) a analyzátor z uvedeného objemu zmeria krvný obraz. Nie je nutné používať odberovú skúmavku. Výsledok sa zobrazí vrátane histogramov na farebnom LCD displeji alebo môže byť vytlačený na tlačiarni.
  • Systémový software porovná namerané hodnoty krvného obrazu s referenčnými rozsahmi, ktoré graficky označí ako normálne, nízke alebo vysoké. Analyzátor je naviac vybavený inteligentným tlačítkom i-pad. Stlačením tlačítka sa zobrazí informácia o vzorke s upozornením na prípadné  patologické  hodnoty  krvných buniek ( napr. anémia, polycytémia, leukopénia, leukocytóza a pod.) V prípade, že niektorý parameter krvného  obrazu sa nachádza mimo  referenčný rozsah, i-pad informuje obsluhu o ďalšom vyšetrovacom postupe.