Komplexné vybavenie laboratória EMcom

Aplikácia spája možnosti komunikácie s analyzátormi FUJI DRI-CHEM a EXIGO pre jednoduché a prehľadné zobrazenie výsledkov z biochemického, hematologického a imunologického vyšetrenia na jednom dokumente spolu s identifikačnými údajmi pacienta. Jednotlivé testy sú zobrazené grafickým vyjadrením vzhľadom na referenčné hodnoty pre rýchly a názorný prehľad.

 

Výsledný dokument s voliteľnou hlavičkou a logom veterinárneho pracoviska je uložený ako PDF súbor, čiže je možné ho jednoducho vytlačiť alebo odoslať emailom.

 

Vyšetrenia sú uložené v databáze s možnosťou vyhľadávania predchádzajúcich vyšetrení.