Kontakty - EM Medical

Kontakt

KONTAKTUJTE NÁS A PRIPRAVÍME VÁM RIEŠENIE PRIAMO NA MIERU PRE POTREBY VAŠEJ AMBULANCIE

Môžete kontaktovať kohokoľvek z nášho tímu

Marek Emrich

CEO

marek.emrich@em-medical.sk

+421 907 749 579

MVDr. Katarína Garajová, CertCAAPR

Product manager

katarina.garajova@em-medical.sk

+421 908 088 462

Martina Belošicová

Back office manager

martina.belosicova@em-medical.sk

+421 915 338346

MVDr. Marianna Longová

Veterinárny konzultant

marianna.pestunova@em-medical.sk

+421 907 180 286

Ing. Lucia Šablatúrová

Veterinárny konzultant

lucia.sablaturova@em-medical.sk

+421 907 410 708

Tomáš Tomek

Servisný technik

tomas.tomek@em-medical.sk

+421 915 363 107

Stanislav Říčka

Servisný technik

stanislav.ricka@em-medical.sk

+421 917 314 728

Michal Pavlovič

Servisný technik

michal.pavlovic@em-medical.sk

+421 917 599 093

SERVIS

Servisná podpora

servis@em-medical.sk

+421 908 840 674

OBJEDNÁVKY

Príjem objednávok

objednávky@em-medical.sk

+421 915 338 346

Veríme, že naše produkty prispejú na Vašom pracovisku ku kvalitnejším, rýchlejším a cenovo efektívnejším nástrojom pre zlepšenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti pre Vašich pacientov.

EM Medical s.r.o.

Riadok 71
908 71 Moravský Svätý Ján

info@em-medical.sk

IČO: 46 312 561
DIČ: 2023323918
IČ DPH: SK2023323918
Zapísaný v OR OS TT odd.Sro, v.č. 27987/T

Banka: Prima banka
Číslo účtu: 3283070001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0032 8307 0001