Anesteziologický prístroj Vetnar 1600 - EM Medical

Em Medical produkty

Anesteziologický prístroj Vetnar 1600

Kompaktný anesteziologický prístroj stavebnicového systému určený do veterinárnej praxe, vhodný pre inhalačnú anestéziu zvierat od 0,1- 100kg. Anesteziologický prístroj Vetnar 1600 má minimálne nároky na priestor, a ako nosný plyn sa v prístroji používa kyslík.

Popis

Popis

Anesteziologický prístroj Vetnar 1600

Kompaktný veterinárny anesteziologický prístroj, ktorý zaberá veľmi málo miesta. Ako nosný plyn je v tomto prístroji použiteľný kyslík. Kyslíková fľaša aj odparovač sú umiestnené na jednom pojazdnom stojane. Prístroj je možné napojiť na koncentrátor kyslíka. Anesteziologické systémy VETNAR sú vyrábané za použitia vysoko kvalitných Izofluranových, alebo Sevofluranových odparovačov anestetika mimo dýchací okruh.

VETNAR 1600 umožňuje podávanie anestetika na polouzavretom okruhu už od 2-3 kg, na otvorenom okruhu od 0,1 kg.

 • Kompaktný anesteziologický prístroj
 • Použiteľný od 0,1-100kg
 • Rýchlo napúšťací ventil (bypass) dýchacieho systému
 • Ekonomická spotreba 02 aj anestetika
 • Minimálne nároky na priestor

Špecifikácia prístroja:

 • Otvorený systém- 1 dýchací okruh (plastový)
 • Polouzavretý systém- 1 dýchací okruh (plastový)
 • 2 dýchacie vaky (1l,2l)
 • ByPass ventil
 • Odparovač anestetika MSS3 s tesným nalievaním
 • Plniaci adaptér
 • Prietokomer 02
 • Napájanie fľaša/koncentrátor
 • Absorbér CO2 + prvá náplň
 • Pohlcovač anestetických plynov + prvá náplň/aktívne odsávanie anest. plynov
 • Mobilný stojan s brzdou
 • Poistný pretlakový ventil
 • Polička na monitor, príp. iné príslušenstvo
 • Systém riadenej tlakovej ventilácie na otvorenom okruhu

Prístroj umožňuje kedykoľvek doinštalovať objemovú ventiláciu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

Špecifikácia prístroja:
– Otvorený systém- 1 dýchací okruh (plastový)
– Polouzavretý systém- 1 dýchací okruh (plastový)
– 2 dýchacie vaky (1l,2l)
– ByPass ventil
– Odparovač anestetika MSS3 s tesným nalievaním
– Plniaci adaptér
– Prietokomer 02
– Napájanie fľaša/koncentrátor
– Absorbér CO2 + prvá náplň
– Pohlcovač anestetických plynov + prvá náplň
– Mobilný stojan s brzdou
– Poistný pretlakový ventil
– Polička na monitor, príp. iné príslušenstvo
– Systém riadenej tlakovej ventilácie na otvorenom okruhu
Prístroj umožňuje kedykoľvek doinštalovať objemovú ventiláciu.
– Záruka 2 roky

Kontaktujte nás