CBCT prístroj New Tom 5G XL VET - EM Medical

Em Medical produkty

CBCT prístroj New Tom 5G XL VET

CT prístroj New Tom 5G XL so zabudovanou CBCT jednotkou (Cone Beam Computer Tomography, počítačová tomografia s kónickým lúčom) zaručuje najvyššiu úroveň 2D a 3D snímkovania. CBCT technológia umožňuje veterinárnym špecialistom posúdenie patológií najmä tvrdých tkanív, ktoré by inak nebolo možné posúdiť. „Eko scan“ systém a špeciálna technológia SafeBeamTM kladú zdravie a bezpečnosť pacienta a obsluhujúceho personálu na prvé miesto. Systém CBCT kombinuje nízke RTG žiarenie a schopnosť vysokého priestorového rozlíšenia. Jej výsledkom je vynikajúca kvalita snímok. New Tom 5G XL je všestranný prístroj vhodný na použitie vo veterinárnej zobrazovacej diagnostike, najmä v otorinolaryngológií, diagnostike muskuloskeletálnych ochorení, pri diagnostike ochorení horných dýchacích ciest, ako aj pri posudzovaní dentálnych patológií. RTG generátor s rotujúcou anódou a ohnisko 0,3 mm umožňuje vytvoriť 360◦ sken, pričom rýchlo generuje dáta vo všetkých rovinách a vytvára kompletný 3D obraz.

Popis

Popis

Klasické RTG vyšetrenie vo všeobecnosti poskytuje dvojrozmerný obraz trojrozmerného objektu a stále vo veterinárnej medicíne zastáva nenahraditeľnú funkciu. Veterinárna medicína však neustále posúva svoje hranice a na efektívne nastavenie terapie je nevyhnutná presne stanovaná diagnóza, ktorá je v prípade klasického 2D snímkovania často limitovaná. Značka New Tom talianskeho výrobcu Cefla v roku 1996 ako prvá použila 3D skenovanie pomocou „Cone Beam“ systému (systém kónického lúča, CBCT), ktorý kombinuje nízke RTG žiarenie a schopnosť vysokého priestorového rozlíšenia. Jej výsledkom je vynikajúca kvalita snímok. New Tom 5G XL so zabudovanou CBCT jednotkou zaručuje najvyššiu úroveň 2D a 3D snímkovania. CBCT technológia umožňuje veterinárnym špecialistom posúdenie patológií najmä tvrdých tkanív, ktoré by inak nebolo možné posúdiť. „Eko scan“ systém a špeciálna technológia SafeBeamTM kladú zdravie a bezpečnosť pacienta a obsluhujúceho personálu na prvé miesto.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– Všestranný prístroj vhodný na použitie vo veterinárnej zobrazovacej diagnostike, najmä v otorinolaryngológií, diagnostike muskuloskeletálnych ochorení, pri diagnostike ochorení horných dýchacích ciest, ako aj pri posudzovaní dentálnych patológií
– RTG generátor s rotujúcou anódou, ohnisko 0,3 mm, 360◦ sken rýchlo generuje dáta vo všetkých rovinách a vytvára kompletný 3D obraz
– Maximálne FOV („field of view“) s rozmermi 21 cm x 19 cm a mnohé menšie FOV s vysokým rozlíšením „HiRes“ tvoria unikátny nástroj pre veterinárnu diagnostiku, pri ktorej sa vyžadujú podrobné a ostré snímky s minimálnym množstvom artefaktov aj na úrovni mikrofraktúr a mikroanatomických štruktúr
– CBCT systém a motoricky ovládaný mobilný stôl z karbónového vlákna umožňujú diaľkové skenovanie, polohovanie a snímkovanie pacienta s vysokou stabilitou a rýchlym ukončením vyšetrenia
– SafeBeamTM je technológia, ktorá presne vypočíta veľkosť RTG žiarenia na základe výpočtu z anatomických predispozícií konkrétneho pacienta
– „Eco scan“ protokol znižuje čas emisie na 0,9 s, je ideálny na postoperačné snímkovanie a analýzu makroštruktúr
– „Ray2D“ je funkcia, ktorá umožňuje vykonať predbežné 2D snímky s nižšími dávkami a následne 3D snímky s vysokým rozlíšením v podozrivých oblastiach
– Funkcia „CineX“ využíva sekvenciu obrázkov FOV 18 cm x 19 cm na vytvorenie videozáznamu, ktorý je možné exportovať vo formáte .avi, alebo DICOM 3.0
– Veterinárny softvér „NNT“ poskytuje prístup k analytickým funkciám, algoritmom a k pokročilým filtrom na úpravu 2D aj 3D snímkov, zefektívňuje tak stanovenie presnej diagnózy
– 3D, 2D snímky a videá spracované pomocou „CineX“ sú kompatibilné s rozhraním DICOM 3.0, je možné tlačiť ich v pomere 1:1 a zdieľať prostredníctvom NNT softvéru – prehliadač zároveň umožňuje používať funkcie NNT aj pre tých, ktorým sú obrázky odoslané
– Umožňuje realizáciu snímkovania s kontrastnou látkou, alebo bez kontrastnej látky
– Senzor: amorfný kremíkový plochý panel
– Spektrum sivej farby: 16 bit
– 3D skenovací čas: 18 s -36 s
– 3D čas emisie: 0,9 s – 9 s (1 snímok)
– Vytvorenie 3D obrazu: Skenovanie technológiou „Cone Beam“, úplné otočenie (360◦)
– Záručná doba: 2 roky