Dentálny panel priamej RTG digitalizácie New Tom X-VS Vet - EM Medical

Em Medical produkty

Dentálny panel priamej RTG digitalizácie New Tom X-VS Vet

Dentálny panel RTG digitalizácie, ktorý zabezpečí diagnostiku v reálnom čase. Predstavuje priame pripojenie USB typu “Plug and play” s vysokým rozlíšením a okamžitými výsledkami. X-VS panel používa NNT softvér typu “all in one”, ktorý je ideálny na správu RTG snímok – ukladanie, úprava a tlač obrázkov a zároveň poskytuje perfektnú synchronizáciu s inými prístrojmi. New Tom XV-S obsahuje ergonomické senzory s hladkými okrajmi v dvoch veľkostiach. Sú prispôsobené anatomickej stavbe ústnej dutiny pacientov a zaručujú vynikajúci komfort pri polohovaní. Menšie rozmery a maximalizácia aktívnej plochy senzoru zabezpečí veľmi pokročilú a kvalitnú RTG diagnostiku.

Popis

Popis

Použitie RTG zobrazovacích techník vo veterinárnej stomatológii je pre správnu diagnostiku a zadefinovanie lézií, ktoré nie sú viditeľné voľným okom, nevyhnutné. RTG snímky ale tiež napomáhajú správne manažovať terapiu pacienta a vyhnúť sa, prípadne riešiť perioperačné iatrogénne komplikácie (zalomené korene, fraktúra sánky a i.). New Tom XV-S Vet dentálny panel RTG digitalizácie zabezpečí diagnostiku v reálnom čase. Predstavuje priame pripojenie USB typu “Plug and play” s vysokým rozlíšením a okamžitými výsledkami. X-VS panel používa NNT softvér typu “all in one”, ktorý je ideálny na správu RTG snímok – ukladanie, úprava a tlač obrázkov a zároveň poskytuje perfektnú synchronizáciu s inými prístrojmi. New Tom XV-S obsahuje ergonomické senzory s hladkými okrajmi v dvoch veľkostiach. Sú prispôsobené anatomickej stavbe ústnej dutiny pacientov a zaručujú vynikajúci komfort pri polohovaní. Menšie rozmery a maximalizácia aktívnej plochy senzoru zabezpečí veľmi pokročilú a kvalitnú RTG diagnostiku.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špeifikácia

– Dentálny RTG senzor, vyrobený technológiou piatich vrstiev pre vytvorenie snímok s vysokým kontrastom a kvalitným zobrazením najmenších detailov
– Scintilátor iodidu cézneho je vyrobený zo stĺpcovitých mikroštruktúr, ktoré zachovávajú kvalitu obrazu, ako prvý zachytí RTG lúč a mení ho na viditeľné svetlo
– Vrstva optických vlákien kolimuje žiarenie na senzor a bráni priamej penetrácii RTG lúčov
– CMOS HD snímacie zariadenie, ktoré mení svetlo na digitálny obraz s 16 384 odtieňmi sivej
– Štvrtá vrstva predbežne spracuje obraz a prevedie ho na USB signál
– Piata vrstva má ochrannú funkciu
– FOP optická doska – priama ochrana pred RTG žiarením
– Softvér na upravovanie snímok – NNT (PC) s DICOM 3.0 s bezplatným prehliadačom a aplikáciou pre iPad
– Kompatibilita s RTG generátormi – RTG generátory s technológiou striedavého alebo jednosmerného prúdu, s výkonom medzi 60 kV – 70 kV a presnou kontrolou času expozície
– Maximálne rozlíšenie. 25 lp/mm
– Škála odtieňov sivej: 14-bitová akvizícia, 16 384 odtieňov sivej
– K dispozícii sú panely dvoch veľkostí:
o Veľkosť č. 1 – Regular
 Rozmer: 38,9 mm x 24,9 mm
 Hrúbka: 5,3 mm
 Pixel matrix: 1500 x 1000
o Veľkosť č. 2 – Large
 Rozmer: 41,9 mm x 30,4 mm
 Hrúbka: 5,7 mm
 Pixel matrix: 1700 x 1300
– Podporované operačné systémy: Microsoft® Windows® 7 (SP1) – 8 – 8.1 Professional (64-bit odporúčanie); Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit
– Port na pripojenie: USB 2.0 a novšie
– Napájanie: 5 VDC, 500 mA (cez USB)
– Záručná doba: 2 roky