Röntgenologický prístroj Sedecal Neovet Series - EM Medical

Em Medical produkty

Röntgenologický prístroj Sedecal Neovet Series

NEOVet je röntgenologický systém od španielskeho výrobcu Sedecal, určený špeciálne na veterinárne účely. Technologické riešenia tohto prístroja sú navrhnuté na najvyššej úrovni, ktorú súčasný trh ponúka.

Popis

Popis

Röntgenologický prístroj Sedecal Neovet Series

Veľkou devízou stacionárneho RTG prístroja zo série Neovet Series je zabudovaný, výkonný, vysoko frekvenčný generátor (16 kW, 20 kW, 32 kW), ktorý umožňuje zvýšenie výkonu prístroja bez nejakej dodatočnej výmeny systémových komponentov. Ďalšou jeho prednosťou je intuitívne ovládanie pomocou grafického software-u APR Single Touch II na dotykovom displeji, ktoré robí samotné röntgenovanie zvieraťa veľmi jednoduchým trojkrokovým úkonom. Prístroj má zabudovaný RTG stôl s plávajúcou doskou, vďaka ktorému sa stáva kompaktným riešením aj pre priestorovo náročné veterinárne pracoviská.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– Výkon generátora prístroja: 16 kW, 20 kW, 32 kW
– Vysoko kvalitná röntgenka značky Toshiba – rozsah napätia: 40 – 125 kVp
– Rozsah mAs: 0,1 mAs – 500 mAs
– Rozsah mA: 10 mA – 400 mA
– Možnosť rotácie kolimátora – skvalitňuje vyšetrovací proces bez nutnej repozície zvieraťa na stole
– Možnosť priameho napojenia prístroja do elektrickej siete alebo napojenie pomocou batérií (alternatíva: kapacitátor)
– Naklápacia konzola s 15´´ operačným monitorom – umožňuje zreteľnú a kvalitne definovanú vizualizáciu obrazu, prispôsobuje sa potrebám užívateľa a kompenzuje vplyvy svetelnosti prostredia
– Dotykový displej s farebným grafickým software-om APR Single Touch II – jednoduché a vysoko prehľadné ovládanie prístroja, graficky prepracovaná operácia v troch základných krokoch: 1. výber druhu vyšetrovaného zvieraťa, 2. výber RTG polohy pacienta, 3. výber vyšetrovanej oblasti tela
– Automatické prepočítanie a nastavenie RTG parametrov (kVp, mAs, mA, ms) po jednoduchom zadaní troch operačných krokov na displeji
– UNIVET fixný stabilný röntgenologický stôl – veľmi pevná, nárazu a poškriabaniu vzdorná doska stola, vyrobená z rádio-transparentného materiálu, výkonné pozičné elektromagnetické brzdy dosky stola
– Plávajúca doska stola v štyroch smeroch (longitudinálny pohyb ±27,5 cm, transverzálny pohyb ±7,5 cm), 3 základné dĺžky dosky (150 cm, 180 cm, 200 cm) s možnosťou jej predĺženia (o 275 mm až 525 mm),
– Ovládací pedál umiestnený na báze stola – pre simultánne ovládanie elektromagnetickej brzdy dosky a automatického spínania svetla kolimátora
– Zabudovaný odnímateľný grid – vrstva karbónových vláken s nízkym koeficientom útlmu
– Kvalitná zabudovaná alumíniová zásuvka na umiestnenie kazety digitalizácie RTG prístroja – kompatibilná so všetkými veľkosťami kazetových panelov s rozmerom obrazu do 43 cm x 43 cm
– Odnímateľné stolové úchytky na fixáciu pacienta
– 3 rôzne mechanické riešenia – modely NeoVet Series:
– NeoVet F – fixná ohnisková vzdialenosť (100 cm)
– NeoVet V – variabilná ohnisková vzdialenosť (30 cm – 120 cm) + uhlová rotácia RTG lúča (±90°)
– NeoVet Premium – variabilná ohnisková vzdialenosť + horizontálne posuvný stĺp + uhlová rotácia RTG lúča
– Minimálna životnosť systému je 15 rokov