Anesteziologický prístroj Vetnar 2200 - EM Medical

Em Medical produkty

Anesteziologický prístroj Vetnar 2200

Kompaktný anesteziologický prístroj stavebnicového systému určený do veterinárnej praxe, vhodný pre inhalačnú anestéziu zvierat od 0,1- 100kg. Anesteziologický prístroj Vetnar 2200 je spoľahlivý prístroj, ktorý je rokmi overený zákazníkmi nielen v Slovenskej a Českej republike.

Popis

Popis

Anesteziologický prístroj Vetnar 2200

Veterinárny anesteziologický prístroj VETNAR 2200 má stavebnicové prevedenie a tím je jednoducho prispôsobiteľný požiadavkám užívateľa. Jedná sa o systém overený množstvom spokojných užívateľov nielen v Českej republike.

Ako nosný plyn môže byť použitý O2 a N2O, alebo O2 a vzduch. Samozrejme je možné použiť ako nosný plyn samostatne O2, ale z hľadiska úspory O2 a anestetika, a tiež z hľadiska možnosti nastavenia koncentrácie O2 v zmesi, je výhodné používať zmes O2 s N2O, alebo O2 a vzduch.

Prístroj je možné napojiť na kyslíkový koncentrátor. Anesteziologické systémy VETNAR sú vyrábané za použitia vysoko kvalitných Izofluranových, alebo Sevofluranových odparovačov anestetika mimo dýchací okruh. Vďaka jedinečnému systému DIF (Direct Inspiration Flow) prístroj umožňuje podávanie inhalačnej anestézie na polouzavretom okruhu už 2- 3 kg, a na otvorenom dýchacom okruhu od 0,1 kg. Riadenú ventiláciu je možné použiť aj na resuscitáciu pacienta.

 • Univerzálny anesteziologický prístroj pre zvieratá od 0,1 – 100kg
 • Stavebnicový systém
 • Polouzavretý a otvorený dýchací systém pre spontánne dýchanie
 • Kvalitné silikónové dýchacie okruhy a vaky
 • Elektronicky riadená ventilácia pre oba okruhy
 • Precízny odparovač anestetika mimo dýchací okruh
 • Možnosť inštalácie 2 odparovačov za sebou
 • Rýchlo napúšťací ventil (bypass) dýchacieho systému
 • Ekonomická spotreba 02 aj anestetika
 • Stabilný, priestorovo nenáročný anesteziologický prístroj s pojazdným stojanom a držiakom na dve 10l tlakové nádoby

Špecifikácia prístroja:

 • Otvorený systém- 1 dýchací okruh (silikónový)
 • Polouzavretý systém- 2 dýchacie okruhy (silikónové)
 • 2 silikónové dýchacie vaky (1l; 2,3l)
 • ByPass ventil
 • Odparovač anestetika MSS3 s tesným nalievaním
 • Plniaci adaptér
 • 2 prietokomery 02+ N2O, alebo O2+ vzduch
 • Napájanie fľaša/koncentrátor
 • Absorbér CO2 + prvá náplň
 • Pohlcovač anestetických plynov + prvá náplň/aktívne odsávanie anest. plynov
 • Mobilný stojan s brzdou
 • Poistný pretlakový ventil
 • Polička na monitor, príp. iné príslušenstvo
 • Systém riadenej tlakovej ventilácie na otvorenom aj polouzavretom okruhu

Prístroj umožňuje kedykoľvek doinštalovať objemovú ventiláciu.

Možnosť inštalácie dvoch odparovačov na jeden stojan.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Technická špecifikácia

– Univerzálny anesteziologický prístroj pre zvieratá od 0,1 – 100kg
– Otvorený systém- 1 dýchací okruh (silikónový)
– Polouzavretý systém- 2 dýchacie okruhy (silikónové)
– 2 silikónové dýchacie vaky (1l; 2,3l)
– ByPass ventil
– Odparovač anestetika MSS3 s tesným nalievaním
– Plniaci adaptér
– 2 prietokomery 02+ N2O, alebo O2+ vzduch
– Napájanie fľaša/koncentrátor
– Absorbér CO2 + prvá náplň
– Pohlcovač anestetických plynov + prvá náplň
– Mobilný stojan s brzdou
– Poistný pretlakový ventil
– Polička na monitor, príp. iné príslušenstvo
– Systém riadenej tlakovej ventilácie na otvorenom aj polouzavretom okruhu
– Záruka 2 roky

Prístroj umožňuje kedykoľvek doinštalovať objemovú ventiláciu.

Možnosť inštalácie dvoch odparovačov na jeden stojan.

Kontaktujte nás