Biochemický analyzátor Fujifilm Dri-Chem NX600V IC - EM Medical

Em Medical produkty

Biochemický analyzátor Fujifilm Dri-Chem NX600V IC

Moderný analyzátor, ktorý je veľmi atraktívnou fúziou predošlých modelov NX500V IC a NX700 a ktorý užívateľovi poskytuje viaceré praktické vylepšenia. Ako predošlé analyzátory, aj NX600V IC na testovanie využíva suchú chémiu a jeho použitím je možné získať profesionálny výsledok len po pár jednoduchých krokoch. Veľkou devízou je zabudovaná centrifúga, ktorá umožňuje vyšetriť priamo vzorku plnej krvi zvieraťa a tiež možnosť stanoviť každý parameter individuálne. Súčasťou moderného dizajnu je nový, veľký, citlivý, dotykový LCD displej, ktorý je prehľadný a umožňuje jednoduché ovládanie prístroja. Novinkou je zásobník na pipetové špičky, ktorý umožňuje kontinuálny proces vyšetrovania bez úkonu navyše. Rovnako možnosť ponechania referenčný roztok (analýza elektrolytov) v prístroji pre použitie počas celého dňa. Analyzátor je rozmerovo veľmi kompaktný.

Popis

Popis

Japonská spoločnosť Fujifilm prichádza na trh v roku 2021 s novinkou v portfóliu biochemických analyzátorov – modelom NX600V IC. Moderný analyzátor je veľmi atraktívnou fúziou predošlých modelov NX500V IC a NX700 a užívateľovi poskytuje viaceré praktické vylepšenia. Ako predošlé analyzátory, aj NX600V IC na testovanie využíva suchú chémiu a jeho použitím je možné získať profesionálny výsledok len po pár jednoduchých krokoch. Veľkou devízou je zabudovaná centrifúga, ktorá umožňuje vyšetriť priamo vzorku plnej krvi zvieraťa a tiež možnosť stanoviť každý parameter individuálne. Súčasťou moderného dizajnu je nový, veľký, citlivý, dotykový LCD displej, ktorý je prehľadný a umožňuje jednoduché ovládanie prístroja. Novinkou je zásobník na pipetové špičky, ktorý umožňuje kontinuálny proces vyšetrovania bez úkonu navyše. Rovnako možnosť ponechania referenčného rztoku (analýza elektrolytov) v prístroji pre použitie počas celého dňa.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácie

– 26 merateľných parametrov, + 5 kalkulovaných parametrov
– 5 merateľných panelov parametrov: Comprehensive, Pre-surgical, Liver, Kidney, Plus
– Detekcia pomocou kolorimetrickej (enzýmy + všeobecná chémia) a potenciometrickej (elektrolyty) reakcie – kolorimetrické a elektrolytové parametre (Na, K, Cl) je možné merať súčasne
– Možnosť stanovenia špeciálnych parametrov – vcCRP (psí C-reaktívny proteín) na zistenie zápalového procesu a vLIP (pankreatická lipáza) na prvotný skríning pankreatitídy
– Možnosť automatického vyšetrenia až 20 parametrov (maximálna kapacita reagenčných kazetiek v jednom držiaku) po jednom spustení analýzy
– Zásobník na 12 pipetových špičiek – zjednodušuje prácu na analyzátore, nie je potrebné vymieňať pipetu po každom vyšetrení vzorky
– Možnosť súbežného vyšetrenia až dvoch pacientov v priebehu 12 minút – nie je nutné čakať na ukončenie vyšetrovacieho cyklu jedného pacienta
– Zabudovaná centrifúga – zabezpečí predanalytickú prípravu vzorky plnej krvi, vzorka sa aplikuje do špeciálnych centrifugačných skúmaviek IC CUPS
– Možnosť vyšetriť mikro-objemovú vzorku – už 10 µl krvi je vzorka vhodná na jedno vyšetrenie (CRP: 5 µl/vyšetrenie, ISE elektrolyty: 50 µl/vyšetrenie), ak má vzorka menší objem ako 10 µl, vyšetrenie sa môže vykonať pomocou manuálneho pipetovania
– Intuitívne a jednoduché ovládanie pomocou veľkého operačného LCD dotykového displeja (súčasťou je prehľadný pomocník s detailným popisom obsluhy prístroja)
– Jednoduchá obsluha len v troch krokoch – 1. vložiť reagenčné kazetky a pipetové špičky, 2. vložiť vzorku krvi, 3. stlačiť tlačidlo START na displeji
– Automatické riedenie vzorky – jediný nutný krok je nastaviť pomer riedenia
– Vysoká presnosť diagnostiky – analyzátor vo svojich výsledkoch vykazuje vysoký stupeň presnosti merania, a to vďaka špeciálnej filtračnej vrstve, ktorá spoľahlivo odseparuje zo vzorky všetky nežiadúce elementy, ovplyvňujúce kvalitu vzorky
– Jednoduchá identifikácia reagencií pomocou načítania QC karty (QR kód)
– Výsledok vyšetrenia zobrazený ihneď po ukončení analýzy na displeji (rôzna forma zobrazenia, porovnanie výsledku s referenčným rozmedzím), výsledok môže byť vytlačený alebo importovaný pomocou určeného software-u do ďalších formátov
– Vlastná tlačiareň – výsledok vyšetrenia môže byť ihneď vytlačený priamo na prístroji
– Žiadna nutná kalibrácia prístroja – variabilitu a informácie o jednotlivých reagenciách si prístroj zaznamenáva len pomocou jednoduchého prečítania QC karty
– Redukcia biohazardu – použité reagenčné kazetky a pipetové špičky automaticky padajú do odpadového boxu (redukovaný kontakt so vzorkou krvi)
– Rozmery: 470 mm x 360 mm x 370 mm (rozmerovo kompaktný analyzátor)
– Záručná doba až 5 rokov

Tabuľka parametrov

Prehľad merateľných parametrov na biochemickom analyzátore FDC NX600V IC

 

Klasifikácia

Parameter Čas merania (min)
Značka Názov
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biochemické vyšetrenie

 

 

 

 

 

 

 

Enzýmy

ALP alkalická fosfatáza 4
v-AMYL amyláza 3
CPK kreatín fosfokináza 4
GGT gamma-glutamyl transpeptidáza 5
GOT/AST aspartát trasferáza 4
GPT/ALT alanín aminotransferáza 4
v-LIP pankretická lipáza 5
LDH laktát dehydrogenáza 2
 

 

 

 

 

 

Všeobecná chémia

ALB albumín 6
BUN močovina 4
Ca vápnik 4
CRE kreatinín 5
GLU glukóza 6
IP ilorganický fosfor 5
Mg horčík 4,5
NH3 amoniak 2
tBIL celkový bilirubín 6
tCHO celkový cholesterol 6
tCO2 celkový oxid uhličitý 5
TG triglyceridy 4
tP celkový proteín 6
UA močové kyseliny 4
Elektrolyty (na jednej kazetke) Na sodík  

1

K draslík
Cl chlór
Imunologický test vc-CRP C-reaktívny proteín 5
Comprehensive S-panel tP, ALB, ALP, GLU, tBIL, IP, tCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
Pre surgical S-panel tP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN
Liver S-panel ALB, GLU, tBIL, GGT, ALP, GPT/ALT
Kidney S-panel ALB, tP, CRE, IP, BUN, Ca
Plus S-panel v-AMYL, GOT/AST, Mg, Na-K-Cl, TH, v-LIP
 
Kalkulované parametre GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, aniónový gap