Em Medical produkty

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX700V

Vysoko spoľahlivý, presný a progresívny biochemický analyzátor, ktorý plynule nadväzuje na verziu NX500V IC. Je nadstavbou na predošlú verziu nielen zdokonalením a vyladením svojho dizajnu, ale najmä kapacitou súčasne vyšetrovaných pacientov. NX700V je schopný vyšetriť až 5 vzoriek krvi naraz, čo ho predurčuje k využitiu na väčších veterinárnych pracoviskách a je ideálnym analyzátorom do laboratórií.

Popis

Popis

Biochemický analyzátor FujiFilm Dri-Chem NX700V

Výrobca FujiFilm poskytol progres vo svojich technológiách aj navrhnutím veterinárneho biochemického analyzátora Dri-Chem NX700V. Ten svojou spoľahlivosťou a presnosťou merania plynule nadväzuje na verziu NX500V IC. Je nadstavbou na predošlú verziu nielen zdokonalením a vyladením svojho dizajnu, ale najmä kapacitou súčasne vyšetrovaných pacientov. NX700V je schopný vyšetriť až 5 vzoriek krvi naraz, čo ho predurčuje k využitiu na väčších veterinárnych pracoviskách a je ideálnym analyzátorom do laboratórií. Prístroj vyšetrí 26 merateľných + 5 kalkulovaných parametrov a 5 merateľných panelov parametrov: Comprehensive, Pre-surgical, Liver, Kidney, Plus.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

– Nový efektívny a hladší dizajn – prístroj má veľký dotykový ovládací panel a predný sklzový kryt, ktorý pomáha efektívnejšie využiť priestor na pracovisku a uľahčuje manipuláciu s analyzátorom
– Možnosť vyšetriť až 5 vzoriek súbežne – pri tomto spôsobe vyšetrenia je celý proces automatický, po stlačení tlačidla START si prístroj nevyžaduje žiadne iné operácie – významné skrátenie času vyšetrenia
– Vyšetrenie z krvnej plazmy alebo séra
– Analyzátor disponuje ostatnými vlastnosťami ako verzia NX500V IC (merateľné parametre a panely, objem vyšetrovanej vzorky, atď.) – pozri popis NX500V IC
– 26 merateľných parametrov, + 5 kalkulovaných parametrov (tabuľka č. 1 predošlá strana)
– 5 merateľných panelov parametrov
– Automatické riedenie vzorky – jediný nutný krok je nastaviť pomer riedenia
– Intuitívne a jednoduché ovládanie pomocou operačného LCD dotykového displeja (súčasťou je prehľadný Pomocník s detailným popisom obsluhy prístroja) – prehľadné zobrazenia a diagramy uľahčujú interpretáciu výsledkov, detekciu porúch a rôzne iné operácie
– Vysoká presnosť diagnostiky – analyzátor vo svojich výsledkoch vykazuje vysoký stupeň presnosti merania, a to vďaka špeciálnej filtračnej vrstve, ktorá spoľahlivo odseparuje zo vzorky všetky nežiadúce elementy ovplyvňujúce kvalitu vzorky
– Možnosť vyšetriť mikro-objemovú vzorku – už 10 µl krvi je vzorka vhodná na jedno vyšetrenie (CRP: 5 µl/vyšetrenie, ISE elektrolyty: 50 µl/vyšetrenie), ak má vzorka menší objem ako 10 µl, vyšetrenie sa môže vykonať pomocou manuálneho pipetovania
– Jednoduchá identifikácia reagencií pomocou načítania QC karty (QR kód)
– Výsledok vyšetrenie zobrazený ihneď po ukončení analýzy na displeji (rôzna forma zobrazenia, porovnanie výsledku s referenčným rozmedzím), výsledok môže byť vytlačený alebo importovaný pomocou určeného software-u importovaný do ďalších formátov
– Vlastná tlačiareň, ktorou môže byť výsledok vyšetrenia ihneď vytlačený
– Žiadna nutná kalibrácia prístroja – variabilitu a informácie o jednotlivých reagenciách si prístroj zaznamenáva pomocou jednoduchého prečítania QC karty
– Redukcia biohazardu – použité reagenčné kazetky a pipetové špičky automaticky padajú do odpadového boxu – redukovaný kontakt so vzorkou krvi
– Ekologický prístup – je možné vyšetriť aj celý panel parametrov – celé balenie parametrových kazetiek naraz bez rozbaľovania každej kazetky zvlášť, čo zvyšuje efektivitu práce a redukuje množstvo odpadu
– Záručná doba až 5 rokov

Video

Kontaktujte nás