Hematologický analyzátor Boule Exigo H400 - EM Medical

Em Medical produkty

Hematologický analyzátor Boule Exigo H400

Hematologický analyzátor Exigo H400 je plnoautomatický veterinárny analyzátor svetovej triedy od švédskeho výrobcu Boule. Už z jednej kvapky krvi zvieraťa poskytne vysoko presný a ľahko hodnotiteľný výsledok. Prístroj vyhodnocuje kvalitný 4-populačný diferenciál bielych krviniek.

Popis

Popis

Hematologický analyzátor Boule Exigo H400

Analyzátor Exigo H400 je veľmi stabilný a má flexibilný systém s jedinečnými komponentami, ako sú mikrokapilárny adaptér (MPA) alebo kompaktné umiestnenie reagencií. Jeho benefitom je minimálna údržba, nízka poruchovosť a vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom. Unikátna zabudovaná miešačka skúmaviek robí prácu na tomto prístroji jednoduchou a časovo nenáročnou. Prístroj vyyhodnocuje 19 hematologických parametrov:

 •  WBC (white blood cells, biele krvinky)
 •  LYM abs (lymphocyte absolute, počet lymfocytov)
 • MON abs (monocyte absolute, počet monocytov)
 • NEU abs (neutrophils absolute, počet neutrofilov)
 • EOS abs (eosinophils absolute, počet eozinofilov)
 • LYM% (lymphocyte percentage, percento lymfocytov)
 • MON% (monocyte percentage, percento monocytov)
 • NEU% (neutrophils percentage, percento neutrofilov)
 • EOS% (eosinophils percentage, percento eozinofilov)
 • RBC (red blood cell count, počet červených krviniek)
 • MCV (mean cell volume, stredný objem erytrocytov)
 • HCT (hematocrit, hematokrit)
 • PLT (platelet count, počet trombocytov)
 • MPV (mean platelet volume, stredný objem trombocytov)
 • HGB (hemoglobin, hemoglobín)
 • MCH (mean cell hemoglobin, stredný obsah hemoglobínu)
 • MCHC (mean cell hemoglobin concetration, stredná koncetrácia hemoglobínu)
 • RDW% (red blood cell distribution width percentage, miera distribúcie červených krviniek – percento)
 • RDW abs (red blood cell distribution width absolute, miera distribúcie červených krviniek – počet)
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

špecifikácia

Vyspelý 4-diferenciálny hematologický systém – prístroj stanoví 4-populačný diferenciálny rozpočet leukocytov u psa, mačky, koňa (LYM, MON, NEUT, EOS)
– 3-populačný diferenciál bielych krviniek (LYM, MON, GRAN) u psa, mačky, koňa, prasaťa, kravy, králika, myši, potkana, kozy, ovce, fretky, opice a ťavy
– 12 prednastavených zvieracích profilov: • Pes • Mačka • Kôň • Hovädzá dobytok • Fretka • Králik • Ovca • Potkan • Myš • Ošípaná • Koza • Kamelidy
– analýza krvi buď zo skúmavky s K3-EDTA (min. 90 µl) alebo pomocou mikrokapilárneho adaptéra MPA (min. 20µl)
– patentovaný MPA mikrokapilárny adaptér – len jednoduché nasatie krvi do mikrokapiláry, založenie do adaptéra, výsledok po 1 minúte)
– zabudovaná miešačka s kapacitou 6 skúmaviek
– ľahko ovládateľný, intuitívny prístroj – citlivý 7-palcový dotykový displej s farebným rozlíšením 800 x 480 px
– čistý prehľadný dizajn zobrazovania výsledkov (číselné hodnoty, histogramy, referenčné rozmedzie na referenčnej lište)
– veľmi jednoduchá, rýchla a čistá obsluha prístroja – 1. skúmavku s krvou pacienta nechať premiešať v zabudovanej miešačke, 2. premiešanú skúmavku nasunúť na nasávaciu ihlu analyzátora, 3. stlačiť tlačidlo START na displeji (merací cyklus aktivovaný)
– sofistikovaný software, ktorý zahŕňa pamäť s kapacitou 50 000 záznamov
– vrátane hematologického sprievodcu, ktorý pomôže rozpoznať patológiu vzorky (potrebné len stlačiť tlačidlo na displeji)
– odolný a spoľahlivý – nevyžaduje si žiadnu pravidelnú údržbu, zabudovaný enzymatický čistič automaticky zbavuje systém prebytočných proteínov a zabraňuje množeniu sa baktérií, odolný voči vonkajšej teplote – prístroj sa neprehrieva
– koncept totálnej kvality – precízny program kontroly kvality prístroja
– zabudovaný systém verifikácie výsledkov analýzy – kvalitný QC systém, ktorý využíva na identifikáciu a registráciu vzorky a kontroly čiarové kódy, ich jednoduchým prečítaním sa zabezpečí prehľadnosť počas celého vyšetrenia
– možnosť prepojenia pomocou štandardizovaného HL7 protokolu a LIS pripojenia