Semináre Archives - EM Medical

Semináre

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy 1. polrok 2024

Milí zákazníci,

v prvom polroku 2024 pre Vás opäť pripravujeme bohatý program v podobe vzdelávacích akcií.  Pre veľký záujem spúšťame predbežnú rezerváciu miest na jednotlivé plánované akcie. Všetky naše vzdelávacie programy sú koncipované tak, aby ste prezentované informácie vedeli využiť priamo v praxi.

V prípade záujmu si môžete bezplatne zarezervovať svoje miesto zaslaním e-mailu s Vašim menom fakturačnými údajmi na workshopy@em-medical.sk. Po uverejnení termínu Vás budeme prioritne kontaktovať.

Plánované workshopy a vzdelávacie akcie v prvom polroku 2024:

 • Cytologický workshop – krvný náter od A-Z (LABOKLIN s.r.o.); 10. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Cytologický workshop – vyšetrenie kožných nodulov (LABOKLIN s.r.o.); 24. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Anesteziológia vo veterinárnej praxi malých zvierat; 25. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Kardiologický workshop I – základy
 • Kardiologický workshop II – pokročilí
 • USG vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek
 • Stomatologický workshop I – základy vyšetrenia stomatologického pacienta, zápis do zubnej karty, parodontálne ošetrenie, profylaxia
 • Stomatologický workshop II – správny postup pri jednoduchých extrakciách
 • Stomatologický workshop III – zhotovovanie intra-orálneho röntgenogramu
 • Stomatologický workshop IV – chirurgické extrakcie
 • Neurológia vo veterinárnej praxi- základy neuro-anatomickej lokalizácie

letak Workshopy 2024_4 (1)

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Neurológia vo veterinárnej praxi- EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili ďalšie vzdelávanie v rámci nášho projektu EM Medical Vzdelávanie.

Tento krát sa pozrieme na neurologických pacientov a pod dohľadom MVDr. Aleša Tomeka, DipECVN sa zorientujeme v neuronatomickej lokalizácii, ktorá je pre nás v praxi častou výzvou.
Cieľom vzdelávania je naučiť sa ako správne klinicky vyšetriť pacienta tak, aby som získal informácie, ktoré ma nasmerujú k správnej neuroanatomickej lokalizácii a aby sme následne na základe odobratej anamnézy boli schopní vytvoriť prehľad najpravdepodobnejších diferenciálnych diagnóz. Takto sme schopní adekvátne vyhodnotiť potrebu referencie na špecializované pracovisko resp. správne voliť terapiu pre daného pacienta.

Termín: 7.12. 2023, 9:00- 16:30

Miesto konania: EM Medical s.r.o. Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Odborný program:
1. Čo potrebujem vedieť o nervovom systéme, aby som pacienta správne vyšetril a lokalizoval?
2. Neurologické vyšetrenie – cesta k lokalizácii
3. Správna anamnéza – cesta k diferenciálnym diagnózam
4. Abnormálna chôdza na jednej končatine (krívanie, monoparéza)
5. Abnormálna chôdza na všetkých 4 končatinách (paraparéza)
6. Abnormálna chôdza na všetkých končatinách (tetraparéza)
7. Dezorientácia, poruchy vedomia, záchvaty

Prihlasovanie: emailom na workshopy@em-medical.sk (meno, priezvisko, fakturačné údaje); počet účastníkov je limitovaný (max 20).

Cena: 150 € bez DPH

Neurologia vo veterinarnej praxi_oprava

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytologický workshop November 2023

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN sme pre Vás pripravili nový cytologický workshop s témou:

„PRÍPRAVA A SPRACOVANIE CYTOLOGICKÝCH PREPARÁTOV, KAZUISTIKY PREPARÁTOV

Z KOŽNEJ CYTOLÓGIE“

Jedná sa o workshop vhodný pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi zhotovuje a vyhodnocuje cytologické preparáty.

Odbornými garantami tohto vzdelávania budú pani doktorka Kristína Takácsová (Laboklin s.r.o.) a pani doktorka Zuzana Hudáková (Laboklin s.r.o.).

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Workshop bude organizovaný v dvoch termínoch s maximálnym počtom účastníkov 10/termín.

15.11.2023; 23.11.2023

Odborný program:

 1. Časť

– úvod

– odber a spracovanie vzoriek na cytologické vyšetrenie (teoretická časť)

– odber a spracovanie vzoriekna cytologické vyšetrenie (praktická časť)

 1. Časť

– cytológia kožných nodulov (teoretická časť)

– kazuistiky z cytológie kožných nodulov (praktická časť)

Cena: 150 EUR bez DPH
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov na jeden termín je obmedzený- max 10)

cytologicky workshop

Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Základy inhalačnej anestézie vo veterinárnej praxi- workshop

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili nový workshop v rámci projektu EM Medical Vzdelávanie.

Jedná sa o celodenné vzdelávanie, vhodné pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi využíva, alebo zvažuje využívať inhalačnú anestéziu.

Odborným garantom tohto vzdelávania je MVDr. Ján Kulfan, ktorý po ukončení štúdia v roku 2016 nastúpil na veterinárnu kliniku Vettino Jaggy Brno a aktuálne tu pôsobí ako anesteziológ. V rámci anesteziologického vzdelávania sa zúčastnil na množstve praktických stáži a workshopov. V súčasnosti absolvuje postgraduálne štúdium  na „The University of Edinburgh“ v odbore „Veterinárna anestézia a analgézia“.

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

5.10.2023, 9:00 – 16:00 hod.

Odborný program:

1. Časť 9:00 – 12:00 hod. (Prestávka 10:15 – 10:30 hod.)
– Pre-anestetické vyšetrenie pacienta – základy
– Inhalačná vs. injekčná anestézia: výhody, nevýhody
– Anesteziologický prístroj – princíp, funkcie, kontrola pred použitím, dôležité komponenty a ovládacie prvky
– Obedová prestávka: 12:00 – 12:45 hod.
2. Časť 12:45 – 15:00 hod. (Prestávka 14:00 – 14:15 hod.)
– Vedenie inhalačnej anestézie v bežnej praxi
– Monitoring pacienta
– Najčastejšie komplikácie v anestézii – ako im predchádzať
3. Časť 15:15 – 16:00 hod.
Praktická ukážka prístroja – otázky a odpovede

Cena: 180 EUR bez DPH, 216 EUR s DPH.
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov je obmedzený- max 20)

zaklady inhalacnej anestezie (1)

 

Akcie, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy v roku 2023

Milí zákazníci,

aj tento rok plánujeme pokračovať v úspešnom projekte “EM Medical vzdelávanie”. Cieľom tohto projektu je odovzdávanie praktických skúseností medzi kolegami pod dohľadom odborníkov za použitia profesionálnej veterinárnej techniky, ktorú dodávame.

V roku 2023 plánujeme postupne zrealizovať viacero workshop-ov. Teší nás, že v predošlých dvoch rokoch ste o naše workshopy prejavili veľký záujem a preto sme sa rozhodli vypísať zoznam plánovaných akcií predom.

“EM Medical vzdelávanie” 2023:

 • Kardiologický workshop, I. úroveň
 • Kardiologický workshop, II. úroveň
 • Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej
 • Cytologický workshop: Krvný náter od A-Z (v spolupráci s LABOKLIN s.r.o)
 • Cytologický workshop: Cytológia lymfatických uzlín
 • Terapeutický laser a jeho využitie vo veterinárnej praxi

V prípade, že by Vás niektorý z plánovaných workshopov zaujal, stačí odoslať email na: workshopy@em-medical.sk. 

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytológia krvného náteru od A-Z; registrácia na workshop 26.10.2022; Workshop je plne OBSADENÝ.

Milí kolegovia,

v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. Vás srdečne pozývame na tretí praktický cytologický workshop.

Odborným garantom workshop-u bude MVDr. Kristína Takácsová, ktorá Vás prevedie nie len teoretickou časťou, ale tak isto praktickou prípravou náterov a ich kompletným posúdením. MVDr. Kristína Takácsová absolvovala štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2005. Po skončení štúdia sa venovala praxi malých zvierat na viacerých veterinárnych klinikách. 5 rokov pôsobila na veterinárnej klinike Petvet so zameraním na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku. Od roku 2012 pracuje ako veterinárny konzultant pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o.. Zaujíma sa o klinickú patológiu, hlavne hematológiu a cytológiu. Okrem profesionálnej laboratórnej a konzultačnej činnosti sú náplňou jej práce aj školenia v oblasti hematológie. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách.

Počas workshop-u budete pracovať s profesionálnymi mikroskopmi spoločnosti Euromex-  iScope IS.1153-PLi- trinokulár, ktorý parametrovo spĺňa požiadavky rutinnej veterinárnej diagnostiky (parazitológia, cytológia), a zároveň výborne poslúži aj na náročnejšie mikroskopické vyhodnotenie (hematológia, mikrobiológia, histológia).

Cytológia krvného náteru od A-Z

Termín a miesto konania:
26.10.2022 (Streda), 9:30-15:30,
EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján
Program: 
9:30 – 12:00
Úvod
Teoretická časť: Cytológia krvného náteru od A-Z
Praktická časť I:
– Príprava krvného náteru
– Vyhodnotenie krvného náteru:
       – fyziologické krvné nátery
       – medzidruhové rozdiely
– patologické krvné nátery
Prestávka/Obed: 12:00- 13:00
13.00 – 15.30
Praktická časť II:
– Kazuistiky
– Diskusia
– Záver
Prihlasovanie: formou on line registrácie; Registrácia na workshop je ukončená- workshop je plne obsadený.

Za účasť na workshope získajú účastníci certifikát o absolvovaní a KVL SR udeľuje tejto akcii 25b v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vás,

tím EM Medical.

Milí kolegovia,
včerajším dňom sme ukončili sériu praktických workshop-ov zameraných na “Echokardiografické vyšetrenie srdca psov a mačiek” pod vedením MVDr. Petra Mláku z veterinárnej praxe Ejmi v Bojniciach, s asistenciou MVDr. Tomáša Garaja z veterinárnej ambulancie GAJA vet Trenčín a tiež sériu workshop-ov “Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” pod vedením MVDr. Bc. Klaudie Dubej z Centra Veterinárnej Medicíny Sibra v Bratislave.
Všetkým našim odborným garantom ďakujeme za spoluprácu, za teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré odovzdali účastníkom workshopov.
Celkovo sme od mája zorganizovali 6 praktických seminárov, ktorých sa zúčastnilo 42 kolegov, veterinárnych lekárov z celého Slovenska a vyšetrili sme viac ako 80 zvierat. Naši kolegovia odhalili množstvo bežných, ale aj raritných a zaujímavých diagnóz, vymieňali si názory, skúsenosti a živo diskutovali.
Všetkých nás prekvapil nález Fallotovej tetralógie u 10 mesačného Moskovského strážneho psa- to človek skrátka nevidí každý deň.
Nesmierne si vážime možnosť praktickej prezentácie našich prístrojov, predstavenie profesionálnej veterinárnej techniky pri jej priamom využití v praxi a odovzdávanie vedomostí medzi kolegami v priateľskej a pohostinnej atmosfére.
V oblasti vzdelávania máme ďalšie plány a veríme, že vďaka Vašej lojalite a záujmu sa nám všetky podaria naplniť,
tím EM Medical.

Odborné workshopy EM Medical Máj/Jún 2022

Odborné príspevky, Semináre

Laserova terapia- vzdelávací program; záznam z 1.webináru

Milí kolegovia,

prinášame Vám záznam z 1. webináru vzdelávacieho programu zameraného na využitie laserovej terapie vo veterinárnej praxi.
Záznam si môžete pozrieť kedykoľvek, jeho sledovanie môžete prerušiť a opakovane spustiť. Počas webináru sa dozviete:

 • Čo môže LASER priniesť Vašej praxi,
 • prečo je dôležité zakúpiť si LASER, ktorý Vám vyhovuje nie len dnes, ale bude Vám stačiť a vyhovovať aj do budúcna,
 • prečo je dôležitá sila, vlnová dĺžka a správny softvér,
 • prečo si vybrať LASER od výrobcu so zárukou, technickou podporou a podporou kontinuálneho vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte náš tím.

Odkaz na webinár:
https://www.youtube.com/watch?v=pxAqeFUq0T8&list=PLZbyhJh_AP8BE01-KIfbOGv_c-PYJeDZK&index=16&fbclid=IwAR0bbgQ1wOCHvuYe9K_7T0UIDdKk-45XH3uf1k-etRYuuYRuZHpn0Wcb-hA