Akcie Archives - EM Medical

Akcie

Milí kolegovia,
včerajším dňom sme ukončili sériu praktických workshop-ov zameraných na “Echokardiografické vyšetrenie srdca psov a mačiek” pod vedením MVDr. Petra Mláku z veterinárnej praxe Ejmi v Bojniciach, s asistenciou MVDr. Tomáša Garaja z veterinárnej ambulancie GAJA vet Trenčín a tiež sériu workshop-ov “Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” pod vedením MVDr. Bc. Klaudie Dubej z Centra Veterinárnej Medicíny Sibra v Bratislave.
Všetkým našim odborným garantom ďakujeme za spoluprácu, za teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré odovzdali účastníkom workshopov.
Celkovo sme od mája zorganizovali 6 praktických seminárov, ktorých sa zúčastnilo 42 kolegov, veterinárnych lekárov z celého Slovenska a vyšetrili sme viac ako 80 zvierat. Naši kolegovia odhalili množstvo bežných, ale aj raritných a zaujímavých diagnóz, vymieňali si názory, skúsenosti a živo diskutovali.
Všetkých nás prekvapil nález Fallotovej tetralógie u 10 mesačného Moskovského strážneho psa- to človek skrátka nevidí každý deň.
Nesmierne si vážime možnosť praktickej prezentácie našich prístrojov, predstavenie profesionálnej veterinárnej techniky pri jej priamom využití v praxi a odovzdávanie vedomostí medzi kolegami v priateľskej a pohostinnej atmosfére.
V oblasti vzdelávania máme ďalšie plány a veríme, že vďaka Vašej lojalite a záujmu sa nám všetky podaria naplniť,
tím EM Medical.

Odborné workshopy EM Medical Máj/Jún 2022

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Použitie laseru pre urýchlenie hojenia rán- princípy účinku; Záznam z webinára.

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám opäť prinášame záznam webinára z cyklu vzdelávania na tému LASER-ovej terapie.

Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel. Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému.

V cykle webinárov sme sa plynule prepracovali teóriou a prechádzame k skutočne praktickým informáciám a k cenným radám pre efektívne využívanie laseru v dennej praxi.

Štvrtý webinár s názvom “Ako LASEROVA terapia pomáha urýchliť hojenie rán” prináša veľké množstvo praktických rád a bude zameraný na:

 • Pochopenie základných techník liečby, ktoré sa používajú pri aplikácii laserovej terapie na rany
 • Špecifické liečebné techniky, ktoré je potrebné zvážiť pri liečbe niekoľkých typov rán
 • Prezentáciu klinických prípadov
 • Nastavenie poplatkov pri integrácii laserovej terapie do rôznych protokolov manažmentu rán

 

Link na webinár:

Ďalší webinár z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” je predbežne naplánovaný:

 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Akcie

Registrácia na workshop USG vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek

Projekt EM Medical vzdelávanie v roku 2022 pokračuje aj novým workshop-om  zameraným na “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek”. Workshop-om Vás bude sprevádzať sprevádzať MVDr.Bc. Klaudia Duba, ktorá aktuálne pôsobí v centre veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave. Pani doktorka vyštudovala fakultu veterinárneho lekárstva na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne. Počas štúdia pravidelne navštevovala oddelenie zobrazovacích metód na Klinike chorôb malých zvierat VFU Brno.
Po absolvovaní štúdia v roku 2015 začala svoju odbornú činnosť pod vedením MVDr. Proksa na oddelení zobrazovacích metód na Univerzite veterinárneho lekárstva v Brne, kde pôsobila jeden a pol roka v klinickej praxi a venovala sa aj výuke študentov. Následne nastúpila na veterinárnu kliniku SIBRA – centrum veterinárnej medicíny v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Zameriava sa na zobrazovacie metódy, prevažne na USG, CT a RTG. Pravidelnou účasťou na domácich i zahraničných seminároch a workshopoch sa naďalej v obore zdokonaľuje. V roku 2022 má ambíciu na dvojročný certifikovaný kurz európskej školy so zameraním na zobrazovacie metódy – ESAVS – diagnostic imaging.

Na začiatok si pre Vás pani doktorka pripravila zaujímavé úvodné video, ktoré nájdete v tomto príspevku.

Workshop “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” sa uskutoční v priestoroch veterinárnej ambulancie GAJA vet v Trenčíne, v čase cca 9:00-14:30, v troch termínoch:
– 12.5.2022
– 2.6.2022
– 23.6.2022

Kapacita účastníkov je obmedzená (6účastníkov/termín) a zaregistrovať sa môžete dnes od 18:00 na tomto linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHsQzt01iVrBrAqHZmmKr4XP4cixuCWbvN2VBG8XKB2BsmdQ/viewform?usp=sf_link

Tešíme sa na vás,

tím EM Medical.

 

Akcie, Odborné príspevky

EM Medical vzdelávanie

Milý kolegovia, v roku 2022 sme sa rozhodli pokračovať s úspešným projektom EM Medical vzdelávanie. Zmyslom tohto projektu, je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie workshopy a zdieľanie informácii a znalostí medzi kolegami navzájom. Projekt sme spustili v roku 2021 kardiologickým workshopom s pánom MVDr. Petrom Mlákom, Veterinárna prax Ejmi, Bojnice.

Kardiologickým workshopom pokračujeme aj tento rok v podobe troch samostatných akcií, ktoré sú plne obsadené účastníkmi, ktorí mali rezervované miesto od minulého roku.

Tento rok však prinášame aj novinku v podobe workshop-u zameraného na “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek”. Workshop-om Vás bude sprevádzať sprevádzať MVDr.Bc. Klaudia Duba, ktorá aktuálne pôsobí v centre veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave. Pani doktorka vyštudovala fakultu veterinárneho lekárstva na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne. Počas štúdia pravidelne navštevovala oddelenie zobrazovacích metód na Klinike chorôb malých zvierat VFU Brno.
Po absolvovaní štúdia v roku 2015 začala svoju odbornú činnosť pod vedením MVDr. Proksa na oddelení zobrazovacích metód na Univerzite veterinárneho lekárstva v Brne, kde pôsobila jeden a pol roka v klinickej praxi a venovala sa aj výuke študentov. Následne nastúpila na veterinárnu kliniku SIBRA – centrum veterinárnej medicíny v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Zameriava sa na zobrazovacie metódy, prevažne na USG, CT a RTG. Pravidelnou účasťou na domácich i zahraničných seminároch a workshopoch sa naďalej v obore zdokonaľuje. V roku 2022 má ambíciu na dvojročný certifikovaný kurz európskej školy so zameraním na zobrazovacie metódy – ESAVS – diagnostic imaging.

Na začiatok si pre Vás pani doktorka pripravila zaujímavé úvodné video, ktoré nájdete v tomto príspevku.

Workshop “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” sa uskutoční v priestoroch veterinárnej ambulancie GAJA vet v Trenčíne, v čase cca 9:00-14:30, v troch termínoch:
– 12.5.2022
– 2.6.2022
– 23.6.2022

Nakoľko našim cieľom je zabezpečiť skutočne kvalitné workshopy, na ktorých má každý účastník možnosť praktického vzdelávania, kapacita účastníkov je obmedzená a prihlasovanie na workshop prebehne iba formou on line registrácie. Sledujte preto náš FB a web a nepremeškajte tak svoju šancu na prihlásenie.

Tím, EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam z 3.webináru

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám prinášame záznam z 3 webináru zameraného na využitie terapeutického laseru vo veterinárnej praxi.
Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel.

Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému.

Týmto webinárom plynule prechádzame k skutočne praktickým informáciám a k cenným radám pre efektívne využívanie laseru v dennej praxi.

Tretí webinár s názvom “Laserova terapia ako neoddeliteľná súčasť manažmentu bolestivých stavov” prináša veľké množstvo praktických rád a bude zameraný na:

 • Pochopenie mechanizmu analgetického účinku terapeutického laseru
 • Využitie laserovej terapie pre zvládnutie akútnej a chronickej bolesti
 • Princípy aplikácie laseru v kombinácii s farmaceutikami za účelom zvládnutia bolesti
 • Integráciu laserovej terapie do protokolov fyzikálnej rehabilitácie
 • Návratnosť investícií
 • Kazuistiky z bežnej praxe
 • A mnoho iného..

Záznam si môžete prehrať kedykoľvek a kdekoľvek. Link na záznam tu:

 

Ďalšie webináre z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” sú predbežne naplánované:

 • 22.6. 2022: ​Použitie laseru pre urýchlenie hojenia rán- princípy účinku.
 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam 2.webináru

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám opäť prinášame záznam z webináru na tému laserovej terapie.
Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel.
Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému. Dovolím si poznamenať, že práve “aktuálnosť” informácií je v tejto oblasti nesmierne dôležitá, nakoľko využívanie fyzikálnych modalít vo veterinárnej medicíne je pomerne mladým a prudko expandujúcim odborom s fantastickými výsledkami.

Druhý webinár s názvom “Integrácia laseru vo Vašej praxi” prináša:

 • Prehľad toho, aký prínos má laserova terapia pre pacienta a pre Vašu prax
 • Vysvetlenie všestrannosti laserovej terapie a jej následné využitie na základe vedeckého podkladu
 • Návody ako zhodnotiť úspešnosť praxe, ako zistiť či pracovný tím rozumie laserovej terapie, ako nastaviť cenu laserovej terapie
 • 5 krokov pre úspešné zavedenie laseru do dennej praxe
 • Klinické využitie v praxi:
  – manažment bolestivých stavov
  – akútne a chronické stavy vhodné na ošetrenie terapeutickým laserom
  – aplikácia laseru v rehabilitácii a manažmente zvieracích športovcov
 • A mnoho iného..

Link na záznam z webináru nájdete tu:

 

Ďalšie webináre z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” sú predbežne naplánované:

 • 6.4. 2022: ​Použitie Laseru ako významnej súčasti manažmentu bolesti u rôznych pacientov.
 • 22.6. 2022: ​Použitie laseru pre urýchlenie hojenia rán- princípy účinku.
 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Vážení obchodní partneri,

ku koncu roka ani nás bohužiaľ neobišiel Covid a mnohým z Vás sme preto nestihli osobne poďakovať za spoluprácu, dôveru, podnetné diskusie a pripomienky.
Veríme, že spoločne dobehneme všetko zameškané a už teraz sa tešíme na osobné stretnutia v roku 2022.
Dovoľte nám aspoň touto cestou popriať Vám všetko dobré v novom roku, veľa úspechov, spokojnosti a zdravia.

Vianoce 2021

Akcie

Bezpečný monitoring pacienta- akciová ponuka

Bezpečný monitoring anestetizovaného pacienta, resp. hospitalizovaného pacienta v život ohrozujúcom stave je kľúčový pre bezproblémový priebeh operačného zákroku a tiež pre úspešné zvládnutie a rekonvalescenciu kritického pacienta. Prístrojový monitoring by nikdy nemal nahrádzať dôsledný klinický monitoring pacienta, avšak kombinácia prístrojového monitoringu a personálneho monitoringu nepopierateľne zvyšuje včasné odhalenie patologických zmien a efektívne bráni ťažkému až ireverzibilnému poškodeniu organizmu.

Hlavnému hodnoteniu podlieha najmä dýchací systém, kardiovaskulárny systém a zhodnotenie neurologického statusu pacienta.

Vo veterinárnej praxi sa za rutinnú výbavu považuje pulzný oxymeter, ktorý vyhodnocuje saturáciu periférneho systému kyslíkom. Zlatým štandardom sa stávajú multifunkčné monitory vitálnych funkcií, ktoré obyčajne vyhodnocujú dychovú a srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu, oxymetriu, kapnografiu, EKG a v neposlednom rade krvný tlak. K dispozícii sú ale aj samostatné veterinárne EKG prístroje, tlakomery a kapnografy. Súčasťou monitoringu pacienta by mala byť aj kontrola a udržiavanie telesnej teploty a tiež zabezpečenie adekvátnej hydratácie. Svoje uplatnenie preto na dennej báze nájdu aj výhrevné podložky, infúzne pumpy a lineárne dávkovače.

Využite našu aktuálnu akciovú ponuku na „malé  prístrojové vybavenie“ a posuňte vaše služby na vyššiu úroveň.

Akcie

Endoskopia s garanciou odbornosti

Milí zákazníci,

sľúbili sme, že naša spoločnosť podporí predaj profesionálneho prístrojového veterinárneho vybavenia aj odborným podkladom. To by samozrejme nebolo možné bez spolupráce s odborníkmi v jednotlivých oblastiach veterinárnych činností. V roku 2021 sme začali spolupracovať so spoločnosťou HUGER a stali sme sa výhradným dodávateľom endoskopického vybavenia tejto značky  pre Slovenskú a Českú republiku. Táto spolupráca vznikala pod záštitou a s odbornými radami a odporúčaniami pani docentky Barbory Bezděkovej.

V tomto príspevku by sme Vám teda chceli bližšie predstaviť našu odbornú garantku pre endoskopiu veľkých zvierat pani Doc. MVDr. Ph.D., Dip.ECEIM, Barboru Bezděkovú.

Pani docentka promovala na „Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ v roku 2002.  Následne nastúpila na PhD. štúdium, ktoré sa zameriavalo najmä na vyšetrenie tráviaceho aparátu u koní. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2006 obhájením dizertačnej práce, ktorá sa zamerala na vyšetrenie koní- klusákov v tréningu  s podozrením na výskyt GI vredov a hľadaním súvislosti s rôznymi faktormi, ktoré potenciálne ovplyvňujú výskyt GI vredov.

V roku 2006 zahájila rezidentúru v rámci European College of Equine Internal Medicine. V období rokov 2006-2009 v rámci ECEIM rotovala klinickými stážami vo Švajčiarsku (Bern-Vetsuisse Faculty Bern), Rakúsku (Viedeň-University of Veterinary Medicine Vienna) a vo Veľkej Británii (Rossdales Newmarket).  V tomto období sa venovala nielen štúdiu ochorení tráviaceho traktu, ale aj intenzívnej medicíne, anesteziológii, endokrinológií a neonatológii.

V roku 2011 úspešne absolvovala záverečné skúšky a ako prvá v ČR získala titul Európskej špecialistky pre internú medicínu koní (European Specialist in Equine Internal Medicine). V rovnakom roku tiež obhájila habilitačnú prácu na tému GI vredov u koní a získala docentúru.

Pani docentka Bezděková absolvovala do súčasnosti množstvo národných, medzinárodných kongresov a workshopov. Od roku 2006 pôsobila ako odborný garant a neskôr ako prednostka kliniky koní VFU Brno. Od roku 2015 je samostatne zárobkovo činnou osobou- veterinárny lekár (Európska špecialistka na vnútorné choroby koní, diagnostika, konzultácie, vzdelávacia činnosť) a súdna znalkyňa. Jej dlhoročné odborné pôsobenie sa spája tiež s významnou publikačnou činnosťou- cca 120 publikácii, 25 príspevkov v impaktovaných časopisoch a 30 príspevkov v odborných veterinárnych časopisoch. Okrem toho je spoluautorkou českých aj zahraničných odborných publikácii v danej problematike.

Sama je pozývanou prednášajúcou, ale tiež organizátorkou mnohých národných a medzinárodných odborných vzdelávacích akcií.

Pani docentke touto cestou chceme poďakovať za všetky doterajšie cenné rady a nasmerovanie, ale aj za adekvátne a maximálne profesionálne užívanie nášho prístroja a následné praktické pripomienky.

Endoskopická zostava HUGER

 

 

 

Akcie

Endoskopická zostava HUGER

Endoskopické vyšetrenie predstavuje aj vo veterinárnej praxi minimálne invazívny zákrok s významným diagnostickým a tiež terapeutickým potenciálom. Z diagnostického hľadiska umožňuje prehliadať a vyhodnocovať  stav dutín, orgánových systémov, odber vzoriek zo zmeneného/patologického tkaniva, ktoré sú určené na histopatologické vyšetrenie a zhodnotenie daných zmien. Z hľadiska terapeutického umožňuje minimálne invazívny prístup napríklad do kĺbových dutín a následne tiež výkon možných operačných zákrokov, aplikáciu špecifických liečiv a podobne. Vhodné endoskopické príslušenstvo umožňuje tiež odstránenie cudzích  predmetov z tráviaceho aparátu, odstránenie močových kameňov a podobne.

Faktom je, že endoskopické vybavenie umožňuje vyšetrenie a terapeutické zákroky na mnohých orgánových systémoch, avšak v rámci veterinárnej medicíny je stále najčastejšou práve gastrointestinálna endoskopia.

Štandardy veterinárnej medicíny sa najmä vďaka technologickému pokroku aj v našich geografických podmienkach posúvajú. Klienti aktívne vyhľadávajú a preferujú moderne vybavené pracoviská, ktoré poskytujú možnosti komplexnej diagnostiky a v prípade potreby aj voľbu menej invazívnych zákrokov- napr. laparoskopická OVH, artroskopické operácie a iné. Práve v tomto predstavuje endoskopia všestranný nástroj.

Endoskopické vyšetrenie ako také vyžaduje nie len teoretické vedomosti ale aj nadobudnutie určitej zručnosti v samotnom výkone.

Dôležité je ale tiež spomenúť, že pri používaní endoskopických systémov je v praxi potrebné zaviezť a osvojiť si určitú rutinu– mechanická očista, dezinfekcia, uskladnenie, vďaka ktorým je endoskop vždy pripravený na použitie, predlžuje sa jeho životnosť a minimalizuje sa riziko jeho mechanického poškodenia. Kúpou endoskopického systému značky Huger získate od nás nielen profesionálny, vysokokvalitný endoskopický systém, ale tiež ukážku a kompletné zaškolenie pre výkon správnej mechanickej údržby endoskopického vybavenia.

V mesiaci október Vám prinášame jedinečnú akciu na endoskopické systémy Huger a ich príslušenstvo. Okrem toho pri kúpe endoskopickej zostavy získate ZDARMA originálnu knihu „Small Animal Endoscopy“ a odsávačku.

Pre viac informácii o endoskopických systémoch ale tiež o možnostiach financovania kontaktujte náš obchodný tím.