Akcie Archives - EM Medical

Akcie

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy 1. polrok 2024

Milí zákazníci,

v prvom polroku 2024 pre Vás opäť pripravujeme bohatý program v podobe vzdelávacích akcií.  Pre veľký záujem spúšťame predbežnú rezerváciu miest na jednotlivé plánované akcie. Všetky naše vzdelávacie programy sú koncipované tak, aby ste prezentované informácie vedeli využiť priamo v praxi.

V prípade záujmu si môžete bezplatne zarezervovať svoje miesto zaslaním e-mailu s Vašim menom fakturačnými údajmi na workshopy@em-medical.sk. Po uverejnení termínu Vás budeme prioritne kontaktovať.

Plánované workshopy a vzdelávacie akcie v prvom polroku 2024:

 • Cytologický workshop – krvný náter od A-Z (LABOKLIN s.r.o.); 10. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Cytologický workshop – vyšetrenie kožných nodulov (LABOKLIN s.r.o.); 24. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Anesteziológia vo veterinárnej praxi malých zvierat; 25. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Kardiologický workshop I – základy
 • Kardiologický workshop II – pokročilí
 • USG vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek
 • Stomatologický workshop I – základy vyšetrenia stomatologického pacienta, zápis do zubnej karty, parodontálne ošetrenie, profylaxia
 • Stomatologický workshop II – správny postup pri jednoduchých extrakciách
 • Stomatologický workshop III – zhotovovanie intra-orálneho röntgenogramu
 • Stomatologický workshop IV – chirurgické extrakcie
 • Neurológia vo veterinárnej praxi- základy neuro-anatomickej lokalizácie

letak Workshopy 2024_4 (1)

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Neurológia vo veterinárnej praxi- EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili ďalšie vzdelávanie v rámci nášho projektu EM Medical Vzdelávanie.

Tento krát sa pozrieme na neurologických pacientov a pod dohľadom MVDr. Aleša Tomeka, DipECVN sa zorientujeme v neuronatomickej lokalizácii, ktorá je pre nás v praxi častou výzvou.
Cieľom vzdelávania je naučiť sa ako správne klinicky vyšetriť pacienta tak, aby som získal informácie, ktoré ma nasmerujú k správnej neuroanatomickej lokalizácii a aby sme následne na základe odobratej anamnézy boli schopní vytvoriť prehľad najpravdepodobnejších diferenciálnych diagnóz. Takto sme schopní adekvátne vyhodnotiť potrebu referencie na špecializované pracovisko resp. správne voliť terapiu pre daného pacienta.

Termín: 7.12. 2023, 9:00- 16:30

Miesto konania: EM Medical s.r.o. Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Odborný program:
1. Čo potrebujem vedieť o nervovom systéme, aby som pacienta správne vyšetril a lokalizoval?
2. Neurologické vyšetrenie – cesta k lokalizácii
3. Správna anamnéza – cesta k diferenciálnym diagnózam
4. Abnormálna chôdza na jednej končatine (krívanie, monoparéza)
5. Abnormálna chôdza na všetkých 4 končatinách (paraparéza)
6. Abnormálna chôdza na všetkých končatinách (tetraparéza)
7. Dezorientácia, poruchy vedomia, záchvaty

Prihlasovanie: emailom na workshopy@em-medical.sk (meno, priezvisko, fakturačné údaje); počet účastníkov je limitovaný (max 20).

Cena: 150 € bez DPH

Neurologia vo veterinarnej praxi_oprava

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytologický workshop November 2023

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN sme pre Vás pripravili nový cytologický workshop s témou:

„PRÍPRAVA A SPRACOVANIE CYTOLOGICKÝCH PREPARÁTOV, KAZUISTIKY PREPARÁTOV

Z KOŽNEJ CYTOLÓGIE“

Jedná sa o workshop vhodný pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi zhotovuje a vyhodnocuje cytologické preparáty.

Odbornými garantami tohto vzdelávania budú pani doktorka Kristína Takácsová (Laboklin s.r.o.) a pani doktorka Zuzana Hudáková (Laboklin s.r.o.).

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Workshop bude organizovaný v dvoch termínoch s maximálnym počtom účastníkov 10/termín.

15.11.2023; 23.11.2023

Odborný program:

 1. Časť

– úvod

– odber a spracovanie vzoriek na cytologické vyšetrenie (teoretická časť)

– odber a spracovanie vzoriekna cytologické vyšetrenie (praktická časť)

 1. Časť

– cytológia kožných nodulov (teoretická časť)

– kazuistiky z cytológie kožných nodulov (praktická časť)

Cena: 150 EUR bez DPH
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov na jeden termín je obmedzený- max 10)

cytologicky workshop

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Cytológia lymfatickej uzliny- workshop EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu výbornú spoluprácu, na základe ktorej sme zorganizovali veľmi zaujímavý workshop ” Cytologické vyšetrenie lymfatickej uzliny.

Odborným garantom tohto workshop je pani doktorka MVDr. Kristína Řeháková, PhD., ktorá je absolventkou fakulty veterinárskeho lekárstva VFU v Brne. Nadväzujúce doktorandské štúdium ukončila v roku 2013 obhájením dizertačnej práce na tému: „Alterácia pečeňových funkcií u psov s porto-systémovým skratom.“ Dlhodobo pôsobí ako vedúca klinického laboratória na FVL VETUNI VFU Brno, kde vrámci klinicko- patologickej diagnostiky zaisťuje predovšetkým cytologické vyšetrenia. Zvlášť sa zaujíma o onko- cytológiu, najmä diagnostike lymfoprolifratívnych ochorení.

MVDr. Kristína Řeháková, PhD je zároveň aj autorkou/spoluautorkou desiatok odborných vedeckých publikácií.  V rámci odborných konferencií prednáša najmä cyto-onkologické témy. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na kongresoch ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology). Je zakladajúcou členkou „Veterinární asociace Klinické patologie a Onkologie.

Technické zabezpečenie bude v našej réžii, k dispozícii budú mikroskopy Euromex iScope IS.1153-PLi s Ultra HD kamerami s monitorom Euromex VC.3031-HDS.

Zostáva voľných už len pár miest. V prípade, že máte záujem o účasť zarezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na workshopy@em-medical.sk .

Tešíme sa na všetkých účastníkov,

tím EM Medical.

 

 

Akcie, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy v roku 2023

Milí zákazníci,

aj tento rok plánujeme pokračovať v úspešnom projekte “EM Medical vzdelávanie”. Cieľom tohto projektu je odovzdávanie praktických skúseností medzi kolegami pod dohľadom odborníkov za použitia profesionálnej veterinárnej techniky, ktorú dodávame.

V roku 2023 plánujeme postupne zrealizovať viacero workshop-ov. Teší nás, že v predošlých dvoch rokoch ste o naše workshopy prejavili veľký záujem a preto sme sa rozhodli vypísať zoznam plánovaných akcií predom.

“EM Medical vzdelávanie” 2023:

 • Kardiologický workshop, I. úroveň
 • Kardiologický workshop, II. úroveň
 • Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej
 • Cytologický workshop: Krvný náter od A-Z (v spolupráci s LABOKLIN s.r.o)
 • Cytologický workshop: Cytológia lymfatických uzlín
 • Terapeutický laser a jeho využitie vo veterinárnej praxi

V prípade, že by Vás niektorý z plánovaných workshopov zaujal, stačí odoslať email na: workshopy@em-medical.sk. 

Akcie, Odborné príspevky

Laserova terapia a jej využitie v praxi

Milí kolegovia,

v rámci projektu “EM Medical vzdelávanie” sme sa rozhodli pre Vás koniec roka ukončiť kratšou prezentáciou na tému “Laserova terapia a jej využitie v praxi. “
Jedná sa o bezplatnú prezentáciu, ktorej cieľom je priblížiť laserovu terapiu od A-Z praktikom, ktorí zvažujú teraz, alebo do budúcna kúpu terapeutického LASERU, ale nemajú dostatok podkladov a skúsenosti, prípadne aj pre tých, ktorí už majú istý prehľad, ale chceli by mať zodpovedané určité konkrétne otázky.
Počas prezentácie si postupne prejdeme:

 • fyzikálne základy laserovej terapie
 • zatriedenie laserov
 • mechanizmus účinku
 • kritéria pri výbere terapeutického laseru pre Vašu prax
 • možnosti využitia v bežnej veterinárnej praxi a vo veterinárnej fyzioterapii
 • prezentáciu klinických prípadov

Teší ma, že na tomto projekte s nami opäť spolupracujú aj veterinárny lekári priamo z praxe (MVDr. Tomáš Procházka, CertCAAPR a MVDr. Lucia Radošovská, CertCAAPR), a že sa ochotne podelia o svoje skúsenosti s využívaním laseru.

Počet účastníkov je obmedzený, max. 20. Registrácia je bezplatná, ale účasť je podmienená prihlásením na workshop zaslaním emailu na adresu:
katarina.garajova@em-medical.sk

Veríme, že tento workshop bude príjemnou bodkou za našimi tohtoročnými vzdelávacími projektami,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytológia krvného náteru od A-Z; registrácia na workshop 26.10.2022; Workshop je plne OBSADENÝ.

Milí kolegovia,

v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. Vás srdečne pozývame na tretí praktický cytologický workshop.

Odborným garantom workshop-u bude MVDr. Kristína Takácsová, ktorá Vás prevedie nie len teoretickou časťou, ale tak isto praktickou prípravou náterov a ich kompletným posúdením. MVDr. Kristína Takácsová absolvovala štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2005. Po skončení štúdia sa venovala praxi malých zvierat na viacerých veterinárnych klinikách. 5 rokov pôsobila na veterinárnej klinike Petvet so zameraním na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku. Od roku 2012 pracuje ako veterinárny konzultant pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o.. Zaujíma sa o klinickú patológiu, hlavne hematológiu a cytológiu. Okrem profesionálnej laboratórnej a konzultačnej činnosti sú náplňou jej práce aj školenia v oblasti hematológie. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách.

Počas workshop-u budete pracovať s profesionálnymi mikroskopmi spoločnosti Euromex-  iScope IS.1153-PLi- trinokulár, ktorý parametrovo spĺňa požiadavky rutinnej veterinárnej diagnostiky (parazitológia, cytológia), a zároveň výborne poslúži aj na náročnejšie mikroskopické vyhodnotenie (hematológia, mikrobiológia, histológia).

Cytológia krvného náteru od A-Z

Termín a miesto konania:
26.10.2022 (Streda), 9:30-15:30,
EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján
Program: 
9:30 – 12:00
Úvod
Teoretická časť: Cytológia krvného náteru od A-Z
Praktická časť I:
– Príprava krvného náteru
– Vyhodnotenie krvného náteru:
       – fyziologické krvné nátery
       – medzidruhové rozdiely
– patologické krvné nátery
Prestávka/Obed: 12:00- 13:00
13.00 – 15.30
Praktická časť II:
– Kazuistiky
– Diskusia
– Záver
Prihlasovanie: formou on line registrácie; Registrácia na workshop je ukončená- workshop je plne obsadený.

Za účasť na workshope získajú účastníci certifikát o absolvovaní a KVL SR udeľuje tejto akcii 25b v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vás,

tím EM Medical.

Akcie, Vzdelávanie

Veterinárny študentský kongres 2022

V roku 2020 sme začali pracovať na projekte “EM Medical vzdelávanie“.

Cieľom tohto projektu je budovať sieť kontaktov medzi generáciami veterinárov, ktorí sú ochotní ďalej odovzdávať svoje skúsenosti mladším ročníkom. Nejedná sa o technickú a teoretickú prezentáciu prístrojov, ale naopak o prezentáciu prístroja a jeho priamej diagnostickej hodnoty vo výkone veterinárnej praxe.
Vďaka odborným garantom majú naše workshopy kvalitný teoretický základ a významnú praktickú hodnotu- každý účastník má dostatok času na praktický nácvik, má k dispozícii profesionálne vybavenie a dostatočné množstvo pacientov. Workshopy prebiehajú v priateľskej atmosfére, vytvárajú sa vzťahy, kontakty a nové príležitosti. Účastníci medzi sebou živo konzultujú, pomáhajú si a zdieľajú svoje postrehy a rady.

Tento rok sme s veľkou radosťou prijali pozvanie na spoluprácu pri organizácii Veterinárneho študentského kongresu, ktorý je súčasťou programu  predkongresového dňa najväčšieho veterinárneho podujatia na Slovensku, kongresu Nová Veterinária. Touto cestou sme sa rozhodli podporiť vzdelávanie veterinárnych lekárov už od radov študentov pretože veríme, že vzdelávanie, teoretický základ a praktické skúsenosti idú “ruka v ruke”.

Projekt EM Medical v kocke:

 • 6 kardiologických workshop-ov pod vedením MVDr. Petra Mláku, ktorých sa zúčastnilo 38 účastníkov, vyšetrili sme 56 psov a 8 mačiek.
 • 3 USG workshopy na tému “Vyšetrenie brušnej dutiny psov a mačiek” pod vedením MVDr. Klaudie Duba, ktorých sa zúčastnilo 18 účastníkov, vyšetrili sme 32 psov a 4 mačky.
 • 2 workshopy “Endoskopia dýchacích ciest koní”, pod vedením doc. MVDr. Barbory Bezděkovej, PhD., DECEIM, ktorého sa zúčastnilo 14 účastníkov a vyšetrilo sa 6 koní.
 • 2 cytologické workshopy v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. pod vedením MVDr. Kristíny Takácsovej, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov.

Ďakujeme všetkým za záujem a tešíme sa na stretnutie na najbližších workshop-och,

tím EM Medical.

 

 

Akcie, Odborné príspevky

Využitie laserovej terapie vo veterinárnej rehabilitácii- registrácia na webinár #5

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám tento rok prinášame POSLEDNÝ  webinár z cyklu vzdelávania na tému LASER-ovej terapie.

Webinárom Vás opäť bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel, spoluzakladateľ  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Webináre priniesli účastníkom z praxe množstvo aktuálnych a odborných informácii, dr. Riegel tiež prezentoval vlastné skúsenosti a podelil sa o množstvo praktických rád a odporúčaní, ktoré získaval a stále získava štúdiom odbornej literatúry a rokmi praxe.

Webinár #5: Využitie laserovej terapie vo veterinárnej rehabilitácii:

 • Prečo je laserová terapia nevyhnutnou modalitou počas rehabilitačného procesu
 • Ako integrovať laserovú terapiu do komplexného, personalizovaného rehabilitačného programu mnohých pacientov
 • Ako laserová terapia pomáha pri prevencii zranení a poskytuje vyššiu kvalitu života
 • Ako zakomponovať laserovu terapiu do RHB plánov “psích športovcov”

Registráciou na tomto linku získate bezplatný prístup k LIVE prenosu a tiež k záznamu z webinára:

https://register.gotowebinar.com/register/1216283481792039181?source=Emailing

Veríme, že sa Vám cyklus webinárov páčil, a ďakujeme Vám za Vašu priazeň,

tím EM Medical.

 

V prípade, že ste registráciu na predošlé webináre nestihli, záznamy nájdete  na priložených linkoch:

Laserova terapia- výnimočné výsledky v bežnej praxi

Laserova terapia a jej využitie v hipiatrickej praxi

Laserova terapia- záznam 2.webináru

Laserova terapia- záznam z 3.webináru

Laserova terapia- záznam 4. webinára.

 

Milí kolegovia,
včerajším dňom sme ukončili sériu praktických workshop-ov zameraných na “Echokardiografické vyšetrenie srdca psov a mačiek” pod vedením MVDr. Petra Mláku z veterinárnej praxe Ejmi v Bojniciach, s asistenciou MVDr. Tomáša Garaja z veterinárnej ambulancie GAJA vet Trenčín a tiež sériu workshop-ov “Sonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” pod vedením MVDr. Bc. Klaudie Dubej z Centra Veterinárnej Medicíny Sibra v Bratislave.
Všetkým našim odborným garantom ďakujeme za spoluprácu, za teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré odovzdali účastníkom workshopov.
Celkovo sme od mája zorganizovali 6 praktických seminárov, ktorých sa zúčastnilo 42 kolegov, veterinárnych lekárov z celého Slovenska a vyšetrili sme viac ako 80 zvierat. Naši kolegovia odhalili množstvo bežných, ale aj raritných a zaujímavých diagnóz, vymieňali si názory, skúsenosti a živo diskutovali.
Všetkých nás prekvapil nález Fallotovej tetralógie u 10 mesačného Moskovského strážneho psa- to človek skrátka nevidí každý deň.
Nesmierne si vážime možnosť praktickej prezentácie našich prístrojov, predstavenie profesionálnej veterinárnej techniky pri jej priamom využití v praxi a odovzdávanie vedomostí medzi kolegami v priateľskej a pohostinnej atmosfére.
V oblasti vzdelávania máme ďalšie plány a veríme, že vďaka Vašej lojalite a záujmu sa nám všetky podaria naplniť,
tím EM Medical.

Odborné workshopy EM Medical Máj/Jún 2022