Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili ďalšie vzdelávanie v rámci nášho projektu EM Medical Vzdelávanie.

Tento krát sa pozrieme na neurologických pacientov a pod dohľadom MVDr. Aleša Tomeka, DipECVN sa zorientujeme v neuronatomickej lokalizácii, ktorá je pre nás v praxi častou výzvou.
Cieľom vzdelávania je naučiť sa ako správne klinicky vyšetriť pacienta tak, aby som získal informácie, ktoré ma nasmerujú k správnej neuroanatomickej lokalizácii a aby sme následne na základe odobratej anamnézy boli schopní vytvoriť prehľad najpravdepodobnejších diferenciálnych diagnóz. Takto sme schopní adekvátne vyhodnotiť potrebu referencie na špecializované pracovisko resp. správne voliť terapiu pre daného pacienta.

Termín: 7.12. 2023, 9:00- 16:30

Miesto konania: EM Medical s.r.o. Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Odborný program:
1. Čo potrebujem vedieť o nervovom systéme, aby som pacienta správne vyšetril a lokalizoval?
2. Neurologické vyšetrenie – cesta k lokalizácii
3. Správna anamnéza – cesta k diferenciálnym diagnózam
4. Abnormálna chôdza na jednej končatine (krívanie, monoparéza)
5. Abnormálna chôdza na všetkých 4 končatinách (paraparéza)
6. Abnormálna chôdza na všetkých končatinách (tetraparéza)
7. Dezorientácia, poruchy vedomia, záchvaty

Prihlasovanie: emailom na workshopy@em-medical.sk (meno, priezvisko, fakturačné údaje); počet účastníkov je limitovaný (max 20).

Cena: 150 € bez DPH

Neurologia vo veterinarnej praxi_oprava