Odborné príspevky Archives - EM Medical

Odborné príspevky

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Plánované workshopy 1. polrok 2024

Milí zákazníci,

v prvom polroku 2024 pre Vás opäť pripravujeme bohatý program v podobe vzdelávacích akcií.  Pre veľký záujem spúšťame predbežnú rezerváciu miest na jednotlivé plánované akcie. Všetky naše vzdelávacie programy sú koncipované tak, aby ste prezentované informácie vedeli využiť priamo v praxi.

V prípade záujmu si môžete bezplatne zarezervovať svoje miesto zaslaním e-mailu s Vašim menom fakturačnými údajmi na workshopy@em-medical.sk. Po uverejnení termínu Vás budeme prioritne kontaktovať.

Plánované workshopy a vzdelávacie akcie v prvom polroku 2024:

 • Cytologický workshop – krvný náter od A-Z (LABOKLIN s.r.o.); 10. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Cytologický workshop – vyšetrenie kožných nodulov (LABOKLIN s.r.o.); 24. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Anesteziológia vo veterinárnej praxi malých zvierat; 25. 1. 2024, EM Medical Moravský Svätý Ján
 • Kardiologický workshop I – základy
 • Kardiologický workshop II – pokročilí
 • USG vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek
 • Stomatologický workshop I – základy vyšetrenia stomatologického pacienta, zápis do zubnej karty, parodontálne ošetrenie, profylaxia
 • Stomatologický workshop II – správny postup pri jednoduchých extrakciách
 • Stomatologický workshop III – zhotovovanie intra-orálneho röntgenogramu
 • Stomatologický workshop IV – chirurgické extrakcie
 • Neurológia vo veterinárnej praxi- základy neuro-anatomickej lokalizácie

letak Workshopy 2024_4 (1)

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Neurológia vo veterinárnej praxi- EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili ďalšie vzdelávanie v rámci nášho projektu EM Medical Vzdelávanie.

Tento krát sa pozrieme na neurologických pacientov a pod dohľadom MVDr. Aleša Tomeka, DipECVN sa zorientujeme v neuronatomickej lokalizácii, ktorá je pre nás v praxi častou výzvou.
Cieľom vzdelávania je naučiť sa ako správne klinicky vyšetriť pacienta tak, aby som získal informácie, ktoré ma nasmerujú k správnej neuroanatomickej lokalizácii a aby sme následne na základe odobratej anamnézy boli schopní vytvoriť prehľad najpravdepodobnejších diferenciálnych diagnóz. Takto sme schopní adekvátne vyhodnotiť potrebu referencie na špecializované pracovisko resp. správne voliť terapiu pre daného pacienta.

Termín: 7.12. 2023, 9:00- 16:30

Miesto konania: EM Medical s.r.o. Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Odborný program:
1. Čo potrebujem vedieť o nervovom systéme, aby som pacienta správne vyšetril a lokalizoval?
2. Neurologické vyšetrenie – cesta k lokalizácii
3. Správna anamnéza – cesta k diferenciálnym diagnózam
4. Abnormálna chôdza na jednej končatine (krívanie, monoparéza)
5. Abnormálna chôdza na všetkých 4 končatinách (paraparéza)
6. Abnormálna chôdza na všetkých končatinách (tetraparéza)
7. Dezorientácia, poruchy vedomia, záchvaty

Prihlasovanie: emailom na workshopy@em-medical.sk (meno, priezvisko, fakturačné údaje); počet účastníkov je limitovaný (max 20).

Cena: 150 € bez DPH

Neurologia vo veterinarnej praxi_oprava

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytologický workshop November 2023

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN sme pre Vás pripravili nový cytologický workshop s témou:

„PRÍPRAVA A SPRACOVANIE CYTOLOGICKÝCH PREPARÁTOV, KAZUISTIKY PREPARÁTOV

Z KOŽNEJ CYTOLÓGIE“

Jedná sa o workshop vhodný pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi zhotovuje a vyhodnocuje cytologické preparáty.

Odbornými garantami tohto vzdelávania budú pani doktorka Kristína Takácsová (Laboklin s.r.o.) a pani doktorka Zuzana Hudáková (Laboklin s.r.o.).

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

Workshop bude organizovaný v dvoch termínoch s maximálnym počtom účastníkov 10/termín.

15.11.2023; 23.11.2023

Odborný program:

 1. Časť

– úvod

– odber a spracovanie vzoriek na cytologické vyšetrenie (teoretická časť)

– odber a spracovanie vzoriekna cytologické vyšetrenie (praktická časť)

 1. Časť

– cytológia kožných nodulov (teoretická časť)

– kazuistiky z cytológie kožných nodulov (praktická časť)

Cena: 150 EUR bez DPH
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov na jeden termín je obmedzený- max 10)

cytologicky workshop

Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Základy inhalačnej anestézie vo veterinárnej praxi- workshop

Milí zákazníci,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme pre Vás pripravili nový workshop v rámci projektu EM Medical Vzdelávanie.

Jedná sa o celodenné vzdelávanie, vhodné pre každého veterinára, ktorý vo svojej praxi využíva, alebo zvažuje využívať inhalačnú anestéziu.

Odborným garantom tohto vzdelávania je MVDr. Ján Kulfan, ktorý po ukončení štúdia v roku 2016 nastúpil na veterinárnu kliniku Vettino Jaggy Brno a aktuálne tu pôsobí ako anesteziológ. V rámci anesteziologického vzdelávania sa zúčastnil na množstve praktických stáži a workshopov. V súčasnosti absolvuje postgraduálne štúdium  na „The University of Edinburgh“ v odbore „Veterinárna anestézia a analgézia“.

Termín a miesto konania workshopu:

EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján

5.10.2023, 9:00 – 16:00 hod.

Odborný program:

1. Časť 9:00 – 12:00 hod. (Prestávka 10:15 – 10:30 hod.)
– Pre-anestetické vyšetrenie pacienta – základy
– Inhalačná vs. injekčná anestézia: výhody, nevýhody
– Anesteziologický prístroj – princíp, funkcie, kontrola pred použitím, dôležité komponenty a ovládacie prvky
– Obedová prestávka: 12:00 – 12:45 hod.
2. Časť 12:45 – 15:00 hod. (Prestávka 14:00 – 14:15 hod.)
– Vedenie inhalačnej anestézie v bežnej praxi
– Monitoring pacienta
– Najčastejšie komplikácie v anestézii – ako im predchádzať
3. Časť 15:15 – 16:00 hod.
Praktická ukážka prístroja – otázky a odpovede

Cena: 180 EUR bez DPH, 216 EUR s DPH.
(V cene workshopu je zabezpečené vystavenie certifikátu o účasti a občerstvenie.)

Prihlasovanie: prostredníctvom emailu: workshopy@em-medical.sk

(Počet účastníkov je obmedzený- max 20)

zaklady inhalacnej anestezie (1)

 

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Cytológia lymfatickej uzliny- workshop EM Medical Vzdelávanie

Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu výbornú spoluprácu, na základe ktorej sme zorganizovali veľmi zaujímavý workshop ” Cytologické vyšetrenie lymfatickej uzliny.

Odborným garantom tohto workshop je pani doktorka MVDr. Kristína Řeháková, PhD., ktorá je absolventkou fakulty veterinárskeho lekárstva VFU v Brne. Nadväzujúce doktorandské štúdium ukončila v roku 2013 obhájením dizertačnej práce na tému: „Alterácia pečeňových funkcií u psov s porto-systémovým skratom.“ Dlhodobo pôsobí ako vedúca klinického laboratória na FVL VETUNI VFU Brno, kde vrámci klinicko- patologickej diagnostiky zaisťuje predovšetkým cytologické vyšetrenia. Zvlášť sa zaujíma o onko- cytológiu, najmä diagnostike lymfoprolifratívnych ochorení.

MVDr. Kristína Řeháková, PhD je zároveň aj autorkou/spoluautorkou desiatok odborných vedeckých publikácií.  V rámci odborných konferencií prednáša najmä cyto-onkologické témy. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na kongresoch ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology). Je zakladajúcou členkou „Veterinární asociace Klinické patologie a Onkologie.

Technické zabezpečenie bude v našej réžii, k dispozícii budú mikroskopy Euromex iScope IS.1153-PLi s Ultra HD kamerami s monitorom Euromex VC.3031-HDS.

Zostáva voľných už len pár miest. V prípade, že máte záujem o účasť zarezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na workshopy@em-medical.sk .

Tešíme sa na všetkých účastníkov,

tím EM Medical.

 

 

Akcie, Odborné príspevky

Laserova terapia a jej využitie v praxi

Milí kolegovia,

v rámci projektu “EM Medical vzdelávanie” sme sa rozhodli pre Vás koniec roka ukončiť kratšou prezentáciou na tému “Laserova terapia a jej využitie v praxi. “
Jedná sa o bezplatnú prezentáciu, ktorej cieľom je priblížiť laserovu terapiu od A-Z praktikom, ktorí zvažujú teraz, alebo do budúcna kúpu terapeutického LASERU, ale nemajú dostatok podkladov a skúsenosti, prípadne aj pre tých, ktorí už majú istý prehľad, ale chceli by mať zodpovedané určité konkrétne otázky.
Počas prezentácie si postupne prejdeme:

 • fyzikálne základy laserovej terapie
 • zatriedenie laserov
 • mechanizmus účinku
 • kritéria pri výbere terapeutického laseru pre Vašu prax
 • možnosti využitia v bežnej veterinárnej praxi a vo veterinárnej fyzioterapii
 • prezentáciu klinických prípadov

Teší ma, že na tomto projekte s nami opäť spolupracujú aj veterinárny lekári priamo z praxe (MVDr. Tomáš Procházka, CertCAAPR a MVDr. Lucia Radošovská, CertCAAPR), a že sa ochotne podelia o svoje skúsenosti s využívaním laseru.

Počet účastníkov je obmedzený, max. 20. Registrácia je bezplatná, ale účasť je podmienená prihlásením na workshop zaslaním emailu na adresu:
katarina.garajova@em-medical.sk

Veríme, že tento workshop bude príjemnou bodkou za našimi tohtoročnými vzdelávacími projektami,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky, Semináre, Vzdelávanie

Cytológia krvného náteru od A-Z; registrácia na workshop 26.10.2022; Workshop je plne OBSADENÝ.

Milí kolegovia,

v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. Vás srdečne pozývame na tretí praktický cytologický workshop.

Odborným garantom workshop-u bude MVDr. Kristína Takácsová, ktorá Vás prevedie nie len teoretickou časťou, ale tak isto praktickou prípravou náterov a ich kompletným posúdením. MVDr. Kristína Takácsová absolvovala štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2005. Po skončení štúdia sa venovala praxi malých zvierat na viacerých veterinárnych klinikách. 5 rokov pôsobila na veterinárnej klinike Petvet so zameraním na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku. Od roku 2012 pracuje ako veterinárny konzultant pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o.. Zaujíma sa o klinickú patológiu, hlavne hematológiu a cytológiu. Okrem profesionálnej laboratórnej a konzultačnej činnosti sú náplňou jej práce aj školenia v oblasti hematológie. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách.

Počas workshop-u budete pracovať s profesionálnymi mikroskopmi spoločnosti Euromex-  iScope IS.1153-PLi- trinokulár, ktorý parametrovo spĺňa požiadavky rutinnej veterinárnej diagnostiky (parazitológia, cytológia), a zároveň výborne poslúži aj na náročnejšie mikroskopické vyhodnotenie (hematológia, mikrobiológia, histológia).

Cytológia krvného náteru od A-Z

Termín a miesto konania:
26.10.2022 (Streda), 9:30-15:30,
EM Medical s.r.o., Cesta na Hohenau 795, Moravský Svätý Ján
Program: 
9:30 – 12:00
Úvod
Teoretická časť: Cytológia krvného náteru od A-Z
Praktická časť I:
– Príprava krvného náteru
– Vyhodnotenie krvného náteru:
       – fyziologické krvné nátery
       – medzidruhové rozdiely
– patologické krvné nátery
Prestávka/Obed: 12:00- 13:00
13.00 – 15.30
Praktická časť II:
– Kazuistiky
– Diskusia
– Záver
Prihlasovanie: formou on line registrácie; Registrácia na workshop je ukončená- workshop je plne obsadený.

Za účasť na workshope získajú účastníci certifikát o absolvovaní a KVL SR udeľuje tejto akcii 25b v systéme kontinuálneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vás,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky

Využitie laserovej terapie vo veterinárnej rehabilitácii- registrácia na webinár #5

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám tento rok prinášame POSLEDNÝ  webinár z cyklu vzdelávania na tému LASER-ovej terapie.

Webinárom Vás opäť bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel, spoluzakladateľ  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Webináre priniesli účastníkom z praxe množstvo aktuálnych a odborných informácii, dr. Riegel tiež prezentoval vlastné skúsenosti a podelil sa o množstvo praktických rád a odporúčaní, ktoré získaval a stále získava štúdiom odbornej literatúry a rokmi praxe.

Webinár #5: Využitie laserovej terapie vo veterinárnej rehabilitácii:

 • Prečo je laserová terapia nevyhnutnou modalitou počas rehabilitačného procesu
 • Ako integrovať laserovú terapiu do komplexného, personalizovaného rehabilitačného programu mnohých pacientov
 • Ako laserová terapia pomáha pri prevencii zranení a poskytuje vyššiu kvalitu života
 • Ako zakomponovať laserovu terapiu do RHB plánov “psích športovcov”

Registráciou na tomto linku získate bezplatný prístup k LIVE prenosu a tiež k záznamu z webinára:

https://register.gotowebinar.com/register/1216283481792039181?source=Emailing

Veríme, že sa Vám cyklus webinárov páčil, a ďakujeme Vám za Vašu priazeň,

tím EM Medical.

 

V prípade, že ste registráciu na predošlé webináre nestihli, záznamy nájdete  na priložených linkoch:

Laserova terapia- výnimočné výsledky v bežnej praxi

Laserova terapia a jej využitie v hipiatrickej praxi

Laserova terapia- záznam 2.webináru

Laserova terapia- záznam z 3.webináru

Laserova terapia- záznam 4. webinára.

 

Akcie, Odborné príspevky, Vzdelávanie

Laserova terapia- záznam 4. webinára.

Milí kolegovia,

v spolupráci so spoločnosťou Mano Medical Vám opäť prinášame záznam webinára z cyklu vzdelávania na tému LASER-ovej terapie.

Webinárom Vás bude sprevádzať uznávaný odborník pre danú  problematiku- Dr. Ronald Riegel. Dr. Riegel je spoluzakladateľom  “American Institute of Medical Laser Application “, ktorého cieľom je poskytovať najnovšie informácie o využití rôznych tipov terapeutických laserov vo veterinárnej medicíne, ale aj v iných medicínskych oblastiach. Dr. Riegel je zároveň autorom a spoluautorom mnohých významných článkov a odborných publikácii na túto tému.

V cykle webinárov sme sa plynule prepracovali teóriou a prechádzame k skutočne praktickým informáciám a k cenným radám pre efektívne využívanie laseru v dennej praxi.

Štvrtý webinár s názvom “Ako LASEROVA terapia pomáha urýchliť hojenie rán” prináša veľké množstvo praktických rád a bude zameraný na:

 • Pochopenie základných techník liečby, ktoré sa používajú pri aplikácii laserovej terapie na rany
 • Špecifické liečebné techniky, ktoré je potrebné zvážiť pri liečbe niekoľkých typov rán
 • Prezentáciu klinických prípadov
 • Nastavenie poplatkov pri integrácii laserovej terapie do rôznych protokolov manažmentu rán

 

Link na webinár:

Ďalší webinár z cyklu “Laserova terapia- vzdelávací program” je predbežne naplánovaný:

 • 14.9. 2022: ​Benefity laserovej terapie v rehabilitácii psieho pacienta. 

Pre akékoľvek informácie nás neváhajte kontaktovať,

tím EM Medical.

Akcie, Odborné príspevky

EM Medical vzdelávanie

Milý kolegovia, v roku 2022 sme sa rozhodli pokračovať s úspešným projektom EM Medical vzdelávanie. Zmyslom tohto projektu, je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie workshopy a zdieľanie informácii a znalostí medzi kolegami navzájom. Projekt sme spustili v roku 2021 kardiologickým workshopom s pánom MVDr. Petrom Mlákom, Veterinárna prax Ejmi, Bojnice.

Kardiologickým workshopom pokračujeme aj tento rok v podobe troch samostatných akcií, ktoré sú plne obsadené účastníkmi, ktorí mali rezervované miesto od minulého roku.

Tento rok však prinášame aj novinku v podobe workshop-u zameraného na “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek”. Workshop-om Vás bude sprevádzať sprevádzať MVDr.Bc. Klaudia Duba, ktorá aktuálne pôsobí v centre veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave. Pani doktorka vyštudovala fakultu veterinárneho lekárstva na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne. Počas štúdia pravidelne navštevovala oddelenie zobrazovacích metód na Klinike chorôb malých zvierat VFU Brno.
Po absolvovaní štúdia v roku 2015 začala svoju odbornú činnosť pod vedením MVDr. Proksa na oddelení zobrazovacích metód na Univerzite veterinárneho lekárstva v Brne, kde pôsobila jeden a pol roka v klinickej praxi a venovala sa aj výuke študentov. Následne nastúpila na veterinárnu kliniku SIBRA – centrum veterinárnej medicíny v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Zameriava sa na zobrazovacie metódy, prevažne na USG, CT a RTG. Pravidelnou účasťou na domácich i zahraničných seminároch a workshopoch sa naďalej v obore zdokonaľuje. V roku 2022 má ambíciu na dvojročný certifikovaný kurz európskej školy so zameraním na zobrazovacie metódy – ESAVS – diagnostic imaging.

Na začiatok si pre Vás pani doktorka pripravila zaujímavé úvodné video, ktoré nájdete v tomto príspevku.

Workshop “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” sa uskutoční v priestoroch veterinárnej ambulancie GAJA vet v Trenčíne, v čase cca 9:00-14:30, v troch termínoch:
– 12.5.2022
– 2.6.2022
– 23.6.2022

Nakoľko našim cieľom je zabezpečiť skutočne kvalitné workshopy, na ktorých má každý účastník možnosť praktického vzdelávania, kapacita účastníkov je obmedzená a prihlasovanie na workshop prebehne iba formou on line registrácie. Sledujte preto náš FB a web a nepremeškajte tak svoju šancu na prihlásenie.

Tím, EM Medical.