Milý kolegovia, v roku 2022 sme sa rozhodli pokračovať s úspešným projektom EM Medical vzdelávanie. Zmyslom tohto projektu, je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie workshopy a zdieľanie informácii a znalostí medzi kolegami navzájom. Projekt sme spustili v roku 2021 kardiologickým workshopom s pánom MVDr. Petrom Mlákom, Veterinárna prax Ejmi, Bojnice.

Kardiologickým workshopom pokračujeme aj tento rok v podobe troch samostatných akcií, ktoré sú plne obsadené účastníkmi, ktorí mali rezervované miesto od minulého roku.

Tento rok však prinášame aj novinku v podobe workshop-u zameraného na “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek”. Workshop-om Vás bude sprevádzať sprevádzať MVDr.Bc. Klaudia Duba, ktorá aktuálne pôsobí v centre veterinárnej medicíny Sibra v Bratislave. Pani doktorka vyštudovala fakultu veterinárneho lekárstva na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Brne. Počas štúdia pravidelne navštevovala oddelenie zobrazovacích metód na Klinike chorôb malých zvierat VFU Brno.
Po absolvovaní štúdia v roku 2015 začala svoju odbornú činnosť pod vedením MVDr. Proksa na oddelení zobrazovacích metód na Univerzite veterinárneho lekárstva v Brne, kde pôsobila jeden a pol roka v klinickej praxi a venovala sa aj výuke študentov. Následne nastúpila na veterinárnu kliniku SIBRA – centrum veterinárnej medicíny v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Zameriava sa na zobrazovacie metódy, prevažne na USG, CT a RTG. Pravidelnou účasťou na domácich i zahraničných seminároch a workshopoch sa naďalej v obore zdokonaľuje. V roku 2022 má ambíciu na dvojročný certifikovaný kurz európskej školy so zameraním na zobrazovacie metódy – ESAVS – diagnostic imaging.

Na začiatok si pre Vás pani doktorka pripravila zaujímavé úvodné video, ktoré nájdete v tomto príspevku.

Workshop “Ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej psov a mačiek” sa uskutoční v priestoroch veterinárnej ambulancie GAJA vet v Trenčíne, v čase cca 9:00-14:30, v troch termínoch:
– 12.5.2022
– 2.6.2022
– 23.6.2022

Nakoľko našim cieľom je zabezpečiť skutočne kvalitné workshopy, na ktorých má každý účastník možnosť praktického vzdelávania, kapacita účastníkov je obmedzená a prihlasovanie na workshop prebehne iba formou on line registrácie. Sledujte preto náš FB a web a nepremeškajte tak svoju šancu na prihlásenie.

Tím, EM Medical.