Milí kolegovia,

s radosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo vytvoriť ďalšiu výbornú spoluprácu, na základe ktorej sme zorganizovali veľmi zaujímavý workshop ” Cytologické vyšetrenie lymfatickej uzliny.

Odborným garantom tohto workshop je pani doktorka MVDr. Kristína Řeháková, PhD., ktorá je absolventkou fakulty veterinárskeho lekárstva VFU v Brne. Nadväzujúce doktorandské štúdium ukončila v roku 2013 obhájením dizertačnej práce na tému: „Alterácia pečeňových funkcií u psov s porto-systémovým skratom.“ Dlhodobo pôsobí ako vedúca klinického laboratória na FVL VETUNI VFU Brno, kde vrámci klinicko- patologickej diagnostiky zaisťuje predovšetkým cytologické vyšetrenia. Zvlášť sa zaujíma o onko- cytológiu, najmä diagnostike lymfoprolifratívnych ochorení.

MVDr. Kristína Řeháková, PhD je zároveň aj autorkou/spoluautorkou desiatok odborných vedeckých publikácií.  V rámci odborných konferencií prednáša najmä cyto-onkologické témy. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje na kongresoch ESVCP/ECVCP (European Society/College of Veterinary Clinical Pathology). Je zakladajúcou členkou „Veterinární asociace Klinické patologie a Onkologie.

Technické zabezpečenie bude v našej réžii, k dispozícii budú mikroskopy Euromex iScope IS.1153-PLi s Ultra HD kamerami s monitorom Euromex VC.3031-HDS.

Zostáva voľných už len pár miest. V prípade, že máte záujem o účasť zarezervujte si svoje miesto zaslaním emailu na workshopy@em-medical.sk .

Tešíme sa na všetkých účastníkov,

tím EM Medical.