V roku 2020 sme začali pracovať na projekte “EM Medical vzdelávanie“.

Cieľom tohto projektu je budovať sieť kontaktov medzi generáciami veterinárov, ktorí sú ochotní ďalej odovzdávať svoje skúsenosti mladším ročníkom. Nejedná sa o technickú a teoretickú prezentáciu prístrojov, ale naopak o prezentáciu prístroja a jeho priamej diagnostickej hodnoty vo výkone veterinárnej praxe.
Vďaka odborným garantom majú naše workshopy kvalitný teoretický základ a významnú praktickú hodnotu- každý účastník má dostatok času na praktický nácvik, má k dispozícii profesionálne vybavenie a dostatočné množstvo pacientov. Workshopy prebiehajú v priateľskej atmosfére, vytvárajú sa vzťahy, kontakty a nové príležitosti. Účastníci medzi sebou živo konzultujú, pomáhajú si a zdieľajú svoje postrehy a rady.

Tento rok sme s veľkou radosťou prijali pozvanie na spoluprácu pri organizácii Veterinárneho študentského kongresu, ktorý je súčasťou programu  predkongresového dňa najväčšieho veterinárneho podujatia na Slovensku, kongresu Nová Veterinária. Touto cestou sme sa rozhodli podporiť vzdelávanie veterinárnych lekárov už od radov študentov pretože veríme, že vzdelávanie, teoretický základ a praktické skúsenosti idú “ruka v ruke”.

Projekt EM Medical v kocke:

  • 6 kardiologických workshop-ov pod vedením MVDr. Petra Mláku, ktorých sa zúčastnilo 38 účastníkov, vyšetrili sme 56 psov a 8 mačiek.
  • 3 USG workshopy na tému “Vyšetrenie brušnej dutiny psov a mačiek” pod vedením MVDr. Klaudie Duba, ktorých sa zúčastnilo 18 účastníkov, vyšetrili sme 32 psov a 4 mačky.
  • 2 workshopy “Endoskopia dýchacích ciest koní”, pod vedením doc. MVDr. Barbory Bezděkovej, PhD., DECEIM, ktorého sa zúčastnilo 14 účastníkov a vyšetrilo sa 6 koní.
  • 2 cytologické workshopy v spolupráci s veterinárnym diagnostickým laboratóriom LABOKLIN s.r.o. pod vedením MVDr. Kristíny Takácsovej, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov.

Ďakujeme všetkým za záujem a tešíme sa na stretnutie na najbližších workshop-och,

tím EM Medical.